Preglej vse novice

Projekt Pronacul

13. Avg 2021

Projekt PRONACUL Spodbujanje trajnostnega vrednotenja in ohranjanja naravne in kulturne dediščine za razvoj Jadransko-jonskega območja

Krajinski park Strunjan pri projektu Pronacul sodeluje kot pilotno območje. Znotraj projekta se je postavilo novo vstopno tablo v park in nekaj usmerjevalnih tabel, ki vodijo na kmetije v Strunjanu, ki so pridobile pravico do uporabe blagovne znamke Krajinskega parka Strunjan. Številne ankete so namreč pokazale, da je najpogostejši razlog kršitev varstvenih režimov v parku prav ta, da ljudje ne vedo, da se nahajajo v zavarovanem območju narave. Z zavedanjem, da tudi table lahko predstavljajo “smetenje” v okolju, se v parku zelo previdno postavljajo nove table. Od ustanovitve zavoda, v zadnjih 10 letih, se je iz okolja veliko tabel predvsem odstranilo, določene pa zamenjalo z novimi.

Projekt Pronacul je usmerjen k promociji in ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter podpira oblikovanje nadnacionalne strategije za skupno promocijo in razvoj jadransko-jonskega (ADRION) območja kot turistične destinacije. Glavni cilj projekta je izboljšati upravljanje naravne in kulturne dediščine za pospešitev razvoja trajnostnega turizma na celotnem območju ADRION. Aktivnosti projekta bodo izboljšale trenutne razmere na omenjenem področju, saj bodo z razvojem novih turističnih izdelkov, pripeljale do dojemanja naravne in kulturne dediščine kot pomembne nove vsebine. Skupna metodologija bo preizkušena in uporabljena na osmih pilotnih območjih, katerih izkušnje bodo privedle do končnega predloga za določitev regionalne poti. Izkušnje pilotnih območij bodo pripomogle k oblikovanju predlogov za vključitev skupne metodologije, ki bo povezovala vse partnerske destinacije v regionalno pot, certificirano s strani Evropskega inštituta kulturnih poti, s čimer se lahko uvrsti na seznam »Kulturne poti Sveta Evrope«.

Partnerstvo, ki temelji na medsektorskem sodelovanju, sestavlja 12 partnerjev iz 6 držav območja ADRION. Partnerji PRONACUL-a se bodo povezali z glavnimi institucijami na področjih naravne in kulturne dediščine, kot so Unesco, Svet Evrope, Evropski inštitut za kulturne poti, Europa Nostra in Evropska mreža kulturnega turizma.

PARTNERJI PROJEKTA:

 • Regionalna zavojna agencija Zasavje, Slovenija (vodilni partner)
 • Razvojna agencija Gal Venezia Orientale, Italija
 • Turistična zbornica mesta Reka, Hrvaška
 • Zbornica Ilia, Grčija
 • Regija Jonski otoki, Grčija
 • Podjetniško in poslovno združenje LiNK, BiH
 • Univerza v Novem Sadu, Fakulteta za znanost, Srbija
 • Agencija za razvoj majhnih in srednje velikih podjetij mesta Trebinje, BiH
 • Turistična zbornica zagrebške županije, Hrvaška
 • Občina Raška, Srbija
 • Metropolitansko mesto Bologna, Italija
 • Center za pospeševanje podjetništva Piran, Slovenija

 

TRAJANJE PROJEKTA:  od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2022