ACT4LITTER

ACT4LITTER je projekt financiran iz programa Interreg Med, katerega cilj je olajšati prizadevanja za reševanje morskih odpadkov v sredozemskih MZO (morskih zavarovanih območjih) z učinkovitimi in ciljno usmerjenimi ukrepi za dosego željenih ciljev. MIO-ECSDE je ključni partner projekta, ki prinaša dolgoletne izkušnje na področju raziskav, politike, zagovorništva, ozaveščanja in povezovanja v zvezi z vprašanji morskih odpadkov. MIO-ECSDE vodi komunikacijsko aktivnost projekta in pripravo ocene stanja morja v sredozemskih MZO ter načrtov za upravljanje, specifične za MZO.

V projektu sodeluje Javni zavod Krajinski park Strunjan kot pridružen partner.

Glavne aktivnosti projekta so:

  • Opredelitev  ukrepov za reševanje vprašanj v zvezi z morskimi odpadki v sredozemskih MZO.
  • Ocena izvedljivosti opredeljenih ukrepov, ki jih je treba izvajati v MZO z razvojem ustreznega modela odločanja (SNAPSHOT ASSESSMENT).
  • Razvoj 10 akcijskih načrtov za preprečevanje in ublažitev pojavnosti morskih odpadkov, ki so specifični za MZO (‘ACTION PLAN FOR MARINE LITTER IN LANDSCAPE PARK STRUNJAN’).
  • Oblikovanje skupnega načrta upravljanja za izboljšanje upravljanja morskih odpadkov v sredozemskih MZO.

V projektu sodeluje 5 partnerjev in 22 pridruženih partnerjev iz  Španije, Francije, Italije, Albanije, Grčije, Cipra in Slovenije.