AMAre PLUS – Action for Marine Protected Areas PLUS

Program: AMAre PLUS
Trajanje projekta: 1. 6. 2021 – 30. 6. 2022
Vodilni partner: National Inter-University Consortium for Marine Sciences (CoNISMa)

Spletna stran projekta: https://amare.interreg-med.eu/

Partnerji:

 • Inštitut za pomorske znanosti – Nacionalni raziskovalni svet Bologna
 • Inštitut morskih znanosti v Barceloni
 • Javni zavod Krajinski park Strunjan
 • Zveza ribištva in morskih aktivnosti (AFMA) iz Francije
 • Upravna enota Nacionalnega parka Samaria na Kreti

Pridruženi partnerji:

 • Morsko zavarovano območje Secche Meloria (Toskana)
 • Javni zavod Narodni park Brijuni
 • Zveza zavarovanih območij v Sredozemlju MedPAN
 • Inštitut za morsko biologijo, Univerza v Črni gori
 • Stalni sekretariat sporazuma Pelagos
 • Morsko zavarovano območje Portfino
 • Javno podjetje za upravljanje obalnega območja v Črni gori
 • Konzorcij za upravljanje zaščitenega morskega območja Porto Cesaro
 • Morsko zavarovano območje Regno di Nettuno
 • Konzorcij za upravljanje Morskega zavarovanega območja Punta Campanella

Projekt je usmerjen k ohranjanju in promociji naravnih in kulturnih virov v Sredozemlju. Glavni cilj je ohranjanje biodiverzitete in naravnih ekosistemov skozi krepitev upravljanja in povezovanja zavarovanih območij. Poleg vodilnega partnerja na projektu sodeluje še 5 projektnih partnerjev iz 5 držav. Na ravni Slovenije projekt izvaja Javni zavod Krajinski park Strunjan. Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg Medioterranean. Celotna vrednost projekta znaša 400,000.00 EUR, vrednost projekta za Krajinski park Strunjan pa 57,000.00 EUR.

Ozadje in cilj projekta

Za ohranjanje Sredozemskega morja imajo morska zavarovana območja (MZO) ključno vlogo, saj regulirajo človeške vplive in s tem varujejo biodiverziteto, ki je ključna za zdravo delovanje morskih ekosistemov. Dolgoročno samo zavarovanje določenega območja ni dovolj, temveč je potrebno učinkovito upravljanje, česar v mnogih MZO primanjkuje. Spremljanje stanja biodiverzitete in okoljskih dejavnikov pogosto ni sistematično, zaradi česar primanjkuje podatkov, to pa vpliva na učinkovitost zavarovanih območij. Z nezadostno količino podatkov o samem stanju je težje predvideti spremembe v okolju, ki jih bodo prinesle rastoče človeške aktivnosti.

Začetni korak za spopadanje s tovrstnimi težavami je zbiranje informacij, ki nam omogočajo vpogled v trenutno stanje in pomagajo identificirati žarišča konfliktov človeških aktivnosti, kot so ribištvo, turistične aktivnosti in netrajnostna raba virov. Naslednji premik je deljenje informacij in znanja med upravljalci, ki se soočajo s podobnimi izzivi.  Za efektivno spopadanje z intenzivnim izrabljanjem morskega okolja in naravnih virov bo nujno potrebno povezovanje, deljenje informacij in usklajevanje upravljanja med morskimi zavarovanimi območji.

Skozi sodelovanje znanstvenikov in upravljalcev bodo tekom projekta nastajali produkti, ki bodo omogočali uspešnejše upravljanje morskih zavarovanih območij. Vzpostavil se bo geoportal morskih zavarovanih območij z informacijami o stanju biodiverzitete, okoljskih dejavnikih in razporeditvi ter stopnji človeških pritiskov za posamezna morska zavarovana območja, ki bo na voljo za uporabo in dopolnjevanje z vsebinami tudi v prihodnosti. Izdelali se bodo protokoli za okoljske monitoringe in primeri najboljših praks za upravljanje s človeškimi aktivnostmi za doseganje zastavljenih Evropskih ciljev. Dolgoročni cilj je na mednarodni ravni implementirati upravljanje po principu ekosistemskega pristopa k varovanju narave, kar narekujejo cilji Okvirne direktive o morski strategiji (MSFD).

    

Aktivnosti in vloga Javnega zavoda Krajinski park Stunjan v projektu AMAre PLUS

Javni zavod Krajinski park Strunjan je projektni partner projekta AMAre PLUS, ki se izvaja v okviru programa Interreg Mediterranean. Projekt se je uradno začel izvajati 1. junija 2021, trajal pa bo do 30. junija 2022. S ciljem vzpostavljanja poenotene baze podatkov o morskih zavarovanih območij v Sredozemlju, bo Krajinski park Strunjan kot partner sodeloval pri zbiranju podatkov in ustvarjanju vsebine za nastajajoči geoportal AMAre. Z deljenjem informacij in povezovanjem z drugimi morskimi zavarovanimi območji bomo na ta način prispevali k boljšemu razumevanju groženj človeških aktivnosti in učinkovitejšem spopadanju s konflikti, ki ob tem nastajajo. Z deljenjem izkušenj in primerov dobrih praks tako v Krajinskem parku Strunjan, kot v območjih soudeleženih partnerjev, bomo prispevali k oblikovanju skupnih smernic, orodij in priporočil, ki bodo omogočale boljše upravljanje morskih zavarovanih območji Sredozemlja.