Cars out – obiskovanje zavarovanih območij na naravi prijazen način

Javni zavod Krajinski park Strunjan je sodeloval v projektu CARS OUT! ‒ Program Finančnega mehanizma EGP 2009‒2014, v katerega so bila vključena tri zavarovana območja iz Evropske unije: slovenska partnerja Krajinski park Sečoveljske soline in Krajinski park Strunjan ter norveški partner državni park Jotunheimen.

Cilj projekta je bilo spodbuditi okolju prijazno obiskovanje zavarovanih območij. Partnerji v projektu so si izmenjevali informacije o rešitvah za zmanjšanje negativnih vplivov prometa v zavarovanih območjih in proučevali različne možnosti za samostojno in vodeno ogledovanje parkov.

Vodilni partner Krajinski park Sečoveljske soline je tako z izgradnjo 4480 m pešpoti in nakupom električnega vlaka za vodene izlete po parku nadomestil dosedanjo infrastrukturo za obiskovalce. S tem je postal prvi upravljani krajinski park v Sloveniji, v katerem motorizirani dostop ni več mogoč.

Norveški partner v projektu je posredoval svoje bogate izkušnje in primere dobre prakse na področju alternativnih strategij prometa. Javni zavod Krajinski park Strunjan je z njegovo pomočjo zasnoval načrt (Usmerjanje prometa in toka obiskovalcev v Krajinskem parku Strunjan)  za okolju prijaznejše prevozne rešitve na svojem območju, poskusno pa je tudi nabavil navadna in električna kolesa, namenjena obiskovalcem.

Vsi trije partnerji so sodelovali pri pripravi dokumentarnega filma in spletne podstrani z vsebinami, namenjenimi ozaveščanju o trajnostnem obiskovanju zavarovanih območij. Organizirana sta bila dva študijska obiska, eden v Sloveniji in eden na Norveškem, njun namen pa je bil izmenjava dobrih praks.

V času trajanja projekta so bile organizirane tudi tri tiskovne konference.

Trajanje projekta: 16 mesecev

Vrednost projekta: 998.442,40 EUR

Delež vodilnega partnerja – Krajinski park Sečoveljske soline: 935.772,60 EUR
Delež slovenskega partnerja – Krajinski park Strunjan: 32.244,80 EUR
Delež norveškega partnerja – Državni park Jotunheimen: 30.425,00 EUR