Projekt CEETO – Central Europe Eco-Tourism: tools for nature protection Program: Interreg Centralna Evropa

Trajanje projekta: 1.6. 2017 – 31.5.2020 (trajanje 34 mesecev)

Vodilni partner: Regija Emilija-Romanja – Oddelek za zaščitena območja, gozdove in gorska območja

Partnerji:

  • Europark federacija
  • UNESCO
  • Naravni park Soeltaeler
  • NIMFEA – združenje za varstvo okolja in narave
  • Urad za naravni rezervat Jugovzhodni Ruegen
  • Europarc Italija – Italijanska federacija parkov in zavarovanih območij
  • Regionalni razvojni center Koper
  • Naravni park Medvednica
  • Krajinski park Strunjan
  • WWF Adria

Pridruženi partnerji: Ministrstvo za okolje, prostor in morje (Italija); Ministrstvo varstvo okolja in narave (Hrvaška); Štajerska deželna vlada  – Oddelek za okolje in prostorsko planiranje – Sekcija za varstvo narave (Avstrija); Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo ter za okoljsko in vodno gospodarstvo (Avstrija); Urad za turizem Rugen Ltd. (Nemčija); Ministrstvo za kmetijstvo, varstvo okolje in potrošnikov Mecklenburg-Vorpommern (Nemčija). Celotna vrednost projekta znaša 2,81 mio EUR. Vodilni partner je Regija Emilija-Romanja. Vrednost projekta za Strunjan: 174.700 EUR, lastna udeležba: 26.205

Cilj projekta CEETO je implementacija inovativnega upravljavskega sistema, ki bi zmanjšala pritiske na okolje zaradi turizma in obenem izboljšala socio-ekonomske koristi na lokalni in regionalni ravni, katere temelj je participativno načrtovanje glede na Evropsko listino o trajnostnem turizmu v zavarovanih območjih – ECST.

Pilotne aktivnosti: Projektne pilotne aktivnosti so se izvajale v zavarovanih območjih, ki so testirala orodja, namenjena upravljanju turizma znotraj območjih in v njihovi okolici. Med njimi je tudi Krajinski park Strunjan (več na povezavi).  

V sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in deležniki se je izdelalo prostorski načrt za pilotno območje Belvederskih teras in kjer se je že v času projekta uspelo urediti varnejši dostop na poti s klifa do naravnega morskega obrežja. Z vprašalniki se je preverjalo ozaveščenost obiskovalcev in izdelalo animacijski video glede pravil obnašanja v zavarovanih območjih narave. Poleti se je v sodelovanju s piransko občino in tamkajšnjimi hotelirji vzpostavilo brezplačni avtobusni prevoz za razbremenitev obiska z individualnimi prevoznimi sredstvi. Izhajajoč iz istega namena se je skupaj stopilo tudi pri pripravi prometne študije in reševanja problema mirujočega prometa.

Sistem bo pripomogel k izboljšanju upravljavskih zmogljivosti zavarovanih območij in k implementaciji trajnostne rabe narave in njenih resursov.

Vabljeni tudi k ogledu animacijskega videa na tej povezavi, ki je bil izdelan v okviru projekta in vam na nazoren način predstavlja kako se obnašamo na obisku v Krajinskem parku Strunjan.