Preglej vse projekte

CEETO Ekoturizem srednje Evrope: orodja za varstvo narave

Osnovni podatki o  projektu:

Projekt CEETO – Central Europe Eco-Tourism: tools for nature protection Program: Interreg Centralna Evropa

Trajanje projekta: 1.6. 2017 – 31.5.2020 (trajanje 34 mesecev)

Vodilni partner: Regija Emilija-Romanja – Oddelek za zaščitena območja, gozdove in gorska območja

Partnerji:

  • Europark federacija
  • UNESCO
  • Naravni park Soeltaeler
  • NIMFEA – združenje za varstvo okolja in narave
  • Urad za naravni rezervat Jugovzhodni Ruegen
  • Europarc Italija – Italijanska federacija parkov in zavarovanih območij
  • Regionalni razvojni center Koper
  • Naravni park Medvednica
  • Krajinski park Strunjan
  • WWF Adria

Pridruženi partnerji: Ministrstvo za okolje, prostor in morje (Italija); Ministrstvo varstvo okolja in narave (Hrvaška); Štajerska deželna vlada  – Oddelek za okolje in prostorsko planiranje – Sekcija za varstvo narave (Avstrija); Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo ter za okoljsko in vodno gospodarstvo (Avstrija); Urad za turizem Rugen Ltd. (Nemčija); Ministrstvo za kmetijstvo, varstvo okolje in potrošnikov Mecklenburg-Vorpommern (Nemčija). Celotna vrednost projekta znaša 2,81 mio EUR. Vodilni partner je Regija Emilija-Romanja. Vrednost projekta za Strunjan: 174.700 EUR, lastna udeležba: 26.205

Cilj projekta CEETO je implementacija inovativnega upravljavskega sistema, ki bi zmanjšala pritiske na okolje zaradi turizma in obenem izboljšala socio-ekonomske koristi na lokalni in regionalni ravni, katere temelj je participativno načrtovanje glede na Evropsko listino o trajnostnem turizmu v zavarovanih območjih – ECST.

Projektni cilji: Pilotni projekt bo v Krajinskem parku Strunjan razdeljen na dva dela in sicer:

1.del: izdelava projektne dokumentacije za ureditev priveznih mest na morju. 2.del: na podlagi projektne naloge (s smernicami za implementacijo trajnostnega turizma in ozaveščevalno-izobraževalnega programa) pridobiti vsaj 3 idejne rešitve za celovito ureditev širšega dela prostora Pod Belvederjem.

Sistem bo pripomogel k izboljšanju upravljavskih zmogljivosti zavarovanih območij in k implementaciji trajnostne rabe narave in njenih resursov.