Projekt INHERIT: Trajnostne strategije za turizem s ciljem ohranjanja in ovrednotenja Sredozemske obale in morske naravne dediščine

V projektu sodeluje Javni zavod Krajinski park Strunjan kot pridružen partner.

INHERIT je t.i. integriran oz. strateški projekt Interreg MED programa, ki vključuje 15 partnerjev iz vseh 10-ih sredozemskih držav. Javni zavod Krajinski park Strunjan v projektu sodeluje kot pridružen partner.

Namen projekta je ohranjanje in vrednotenje naravne dediščine v obalnih in pomorskih turističnih destinacijah Sredozemlja. Preizkusil in uporabil se bo nov pristop varovanja naravne dediščine pred škodljivimi učinki intenzivnega turizma, ki je prilagojen posebnostim Sredozemlja. INHERIT bo spodbujal trajnostni turizem, ki bi ublažil sezonskost in odpravil preseganje zmogljivosti destinacij, in sicer z oblikovanjem in izvajanjem pristopa zaščite od spodaj navzgor s samoregulacijo in spremljanjem lokalnih potreb v turizmu.
Na podlagi širokega mednarodnega sodelovanja partnerjev in  doseženih rezultatov projekta, bo INHERIT razvil turistično skupnost Sredozemlja in razvojnih orodij, ki:

a) bodo izkoristili najboljše prakse za varovanje naravne dediščine,

b) bodo izkoristili turistične dejavnosti in destinacije ter

c) bodo prenovili blagovno znamko MED na evropske trge kot območje, ki učinkovito ščiti svojo naravno dediščino.

Zato je lahko INHERIT bodoča referenčna točka za projekte in pobude, ki spodbujajo zeleno rast v Sredozemlja.

Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.