Izvedba priveznih mest na območju NR Strunjan

Projekt Izvedba priveznih mest na območju Naravnega rezervata Strunjan pod okriljem Urada za mednarodno sodelovanje na področju okolja in razvoja Kneževine Monako je potekal v letih 2010‒2012. Cilj projekta je bila izdelava ustrezne projektne dokumentacije, s katero bi upravljavec Krajinski park Strunjan lahko pristopil k namestitvi priveznih mest v NR Strunjan.

Sidranje na območju naravnega rezervata je postalo v zadnjih dveh desetletjih eden od pomembnih dejavnikov, ki negativno vplivajo na vrste in združbe morskega dna. Negativni vplivi se kažejo tako na morskih travnikih kakor tudi na združbah trdnega dna. Spremljanje obiskovanja morskega dela naravnega rezervata od leta 2007 dalje je pokazalo na izjemno veliko dnevno in sezonsko obremenitev območja.

Trajanje projekta: od 1. 10. 2010 do 31. 10. 2011 s podaljšanjem v leto 2012

Vrednost projekta: 48.000,00 EUR