LAS Istre 2010

Projekt LAS Istre je JZ KPS prvič izvajal že v letih 2009‒2010. Ker je naš park prav takrat pričel z delovanjem, smo v projekt prijavili oblikovanje njegove celostne grafične podobe, obenem pa smo oblikovali in natisnili tudi zgibanko ter izdelali informativne table.

Trojezična zgibanka Pravila vedenja v parku predstavlja park z ožjimi zavarovanimi območji ter varstvenimi režimi znotraj njih, s postavitvijo tabel na ključnih točkah parka pa smo želeli povečati prepoznavnost krajinskega parka kot celote in po pripadajočih ožje zavarovanih območjih – naravnih rezervatih in naravnem spomeniku.

Znotraj celostne grafične podobe smo zasnovali tudi logotip kolektivne znamke Krajinskega parka Strunjan ter sestavili pravilnik o blagovni znamki. Izdelki z območja parka so tako dobili razlikovalni znak, ki kmetom daje večjo prepoznavnost, kupcem pa zagotovilo, da so postopki pridobivanja teh izdelkov skladni s predpisi integrirane oziroma ekološke pridelave.

Trajanje projekta: od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2010

Vrednost projekta: 17.575,24 EUR