SIMARINE-NATURA Vzpostavitev morskih območij Natura 2000 za sredozemskega vranjeka v Sloveniji

Cilj projekta SIMARINE-NATURA je bil raziskati razširjenost in ekologijo sredozemskega vranjeka v slovenskem morju in na osnovi pridobljenih znanstvenih podatkov opredeliti območja, ključna za ohranjanje njegove populacije pri nas.

Sredozemski vranjek (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) je ribojeda, izključno morska ptica v sorodu z bolj znanim kormoranom (Phalacrocorax carbo). Nam najbližja gnezdišča vranjekov so na hrvaških otokih in obali, v Tržaškem zalivu pa se množično pojavljajo kot poletni in jesenski gostje. Območje zelo ustreza njihovim prehranjevalnim navadam, saj je tukajšnje morje bogato s pridnenimi ribami, ki so njihova glavna hrana, zaradi plitvosti morja pa so tudi lahko dostopne. Vranjeki prehranjujejo predvsem z gospodarsko nezanimivimi vrstami rib, kot je, denimo, črni glavoč (Gobius niger). Prenočujejo v velikih skupinah na bojah gojišč školjk tik ob obali. Na treh prenočiščih v Piranskem in Strunjanskem zalivu ter Zalivu sv. Jerneja se zbira od 1500 do 2000 osebkov, kar predstavlja 11 % celotne (svetovne) populacije.

Ker je sredozemski vranjek razširjen le v Sredozemskem in Črnem morju, je uvrščen v Prilogo 1 evropske Direktive o pticah, ki od članic Evropske unije zahteva, da se življenjski prostori ogroženih in številčno pomembnih ptic v mednarodnem merilu določijo za Posebna varstvena območja, povezana v omrežju Natura 2000.

V okviru SIMARINE-NATURA so bila razglašena tri tovrstna območja za sredozemskega vranjeka v Sloveniji: Sečoveljske soline, Debeli rtič in Strunjan, leta 2015 pa je bilo za vključitev v omrežje predlagano še območje Osrednji Tržaški zaliv.

Trajanje projekta: od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2015

Za JZ KPS je bilo namenjenih 15.390,00 EUR sredstev.

Več o projektu Simarine-Natura