Projekt ROCK-POP-LIFE – Spodbujanje krepitve biotske raznovrstnosti z obnavljanjem populacije Cystoseira

Osnovni podatki o projektu:

  • Vodilni partner: Univerza v Trstu
  • Projektni partnerji: 5 italijanskih in 1 slovenski
  • Začetek projekta: 1.10.2017
  • Zaključek projekta: 30.9.2020
  • Vrednost celotnega projekta: 912,697.00 €
  • Sofinanciranje EU: 543,597.00 €
  • Vrednost deleža Javnega zavoda Krajinskega parka Strunjan 37.206 EUR,14.883 EUR – lastna udeležba

Obravnavana problematika:
V Naravnem rezervatu Strunjan najdemo sedem vrst rjavih alg iz rodu Cystoseira. Vse razen ene vrste tega rodu so na seznamu prizadetih ali ogroženih vrst Protokola o posebej zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti v Sredozemlju. Cystoseira ima pomembno vlogo pri ohranjanju morja, podpiranju biotske raznovrstnosti ter pri prehrambnih mrežah. V zadnjih desetletjih se je v Sredozemlju populacija alge Cystoseira zmanjšala.

Projektni cilji: Opredelitev protokola za obnovitev populacije alge Cystoseira za vrste C. amantacea v. Stricta, C. crinita in C. barbata, zbiranje rodovitnih vzorcev s krajev Portofino in Strunjan, kultiviranje sadik ter presaditev sadik na območje Cinque Terre in Miramare z namenom izboljšanja stanja populacije alge Cystoseira.

 

Uspešna delavnica ROcPop Life 5.9.2020

 

Dne 7.9.2020, je Javni Zavod Krajinski park Strunjan organiziral delavnico v sklopu projekta RocPop Life. Dobili smo se ob 9:00 na parkirišču pod Belvederjem in se odpravili na plažo. Udeleženci so dobili tablice z narisanimi organizmi in informacijami o projektu RocPop.

Po predstavitvi projekta in organizmov, ki jih lahko pričakujejo videti smo se odpravili raziskovati morsko dno s pomočjo batiskopa. Batiskop je inovativen pripomoček za opazovanje morja v plitki vodi.

Na koncu je sledilo druženje ob pijači in hrani.