Projekt ROC-POP-LIFE – Spodbujanje krepitve biotske raznovrstnosti z obnavljanjem populacije Cystoseira

Osnovni podatki o projektu:

 • Vodilni partner: Univerza v Trstu
 • Projektni partnerji: 5 italijanskih in 1 slovenski
 • Začetek projekta: 1.10.2017
 • Zaključek projekta: 30.9.2020
 • Vrednost celotnega projekta: 912,697.00 €
 • Sofinanciranje EU: 543,597.00 €
 • Vrednost deleža Javnega zavoda Krajinskega parka Strunjan 37.206 EUR,14.883 EUR – lastna udeležba

Obravnavana problematika:
V Naravnem rezervatu Strunjan najdemo sedem vrst rjavih alg iz rodu Cystoseira. Vse razen ene vrste tega rodu so na seznamu prizadetih ali ogroženih vrst Protokola o posebej zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti v Sredozemlju. Cystoseira ima pomembno vlogo pri ohranjanju morja, podpiranju biotske raznovrstnosti ter pri prehrambnih mrežah. V zadnjih desetletjih se je v Sredozemlju populacija alge Cystoseira zmanjšala.

Projektni cilji: Opredelitev protokola za obnovitev populacije alge Cystoseira za vrste C. amantacea v. Stricta, C. crinita in C. barbata, zbiranje rodovitnih vzorcev s krajev Portofino in Strunjan, kultiviranje sadik ter presaditev sadik na območje Cinque Terre in Miramare z namenom izboljšanja stanja populacije alge Cystoseira.

Delavnica RocPop Life 5.9.2020

Dne 7.9.2020, je Javni zavod Krajinski park Strunjan organiziral delavnico v sklopu projekta RocPop Life. Dobili smo se ob 9:00 na parkirišču pod Belvederjem in se odpravili na plažo. Udeleženci so dobili tablice z narisanimi organizmi in informacijami o projektu RocPop.

Po predstavitvi projekta in organizmov, ki bi jih na delavnici morebiti lahko videli, smo se odpravili raziskovati morsko dno s pomočjo batiskopov. Batiskop je inovativen pripomoček za opazovanje morja v plitki vodi. Na koncu je sledilo še druženje na plaži ob pijači in hrani.

Zaključno poročilo projekta ROCPop Life

Uspešno se je zaključil projekt ROC-POP Life, katerega glavni cilj je bila obnovitev populacij alg cistozir (Cystoseira) v dveh Natura 2000 območjih. Glavna dejavnost projekta je bil odvzem reproduktivnih delov alg iz zdravih populacij in kultivacija ter naselitev mladih osebkov na območjih upadlih populacij. Krajinski park Strunjan in morsko zavarovano območje v Portofinu sta donirala reproduktivne dele alg. V laboratoriju so jih vzgojili na eksperimentalnih ploskvah in jih kasneje polne z mladimi algami cistozir prenesli v naravno okolje. Na ta način so uspešno naselili več kot 1 km obalnega pasu v morskem zavarovanem območju Miramare in več kot 0,5 km obalnega pasu v morskem zavarovanem območju Cinque Terre.

V zadnjih letih v zahodnem Sredozemlju poročajo o hudih zdesetkanjih in izginotjih alg cistozir, ki so med najpomembnejšimi biogradniki. Velika večina vrst cistozir je tudi na seznamih ogroženih sredozemskih alg. V gosti vegetaciji iz grmičastih cistozir, ki deluje kot miniaturni gozdiček iglavcev, prebiva velika množica različnih vrst nevretenčarjev in mnoge ribe, ki v njej najdejo veliko hrane ali skrivališče.

Poglavitni rezultati projekta

 • 1622 ploščic z mladimi osebki cistozir
 • 100 % preživelost alg pri transportu
 • 1000 primerkov alg, ki uspešno uspeva na 26 različnih lokacijah
 • 1000 m obnovljenega habitata

Več o projektu si lahko preberete v zaključnem poročilu.