TemPoSt – Tematske poti Krajinskega parka Strunjan

Projekt TemPoSt – Tematske poti Krajinskega parka Strunjan je bila nadgraditev prvega projekta LAS Istre, saj smo si želeli, da bi po poteh, kjer že hodijo obiskovalci in so vrisane na zgibankah in zemljevidih, lahko uredili tematske poti. Zaradi lažje izvedbe je bil projekt razdeljen v dva sklopa.

V letu 2012 smo spisali Priročnik o kulturni dediščini in zgodovinskem razvoju območja Krajinskega parka Strunjan za interpretatorje ter zavarovali 280 m poti nad klifom.

Po zavarovanju poti z ograjo smo tako pridobili trase, ki so bile dovolj varne, da smo po njih v drugem sklopu projekta lahko začrtali tri kopenske tematske poti: botanično, geografsko in geološko. Za namen njihove predstavitve smo oblikovali zgibanko, za vsako od poti pa pripravili še delovne liste za šolske skupine.

V zaključnem delu projekta je bila začrtana še podvodna tematska pot v Naravnem rezervatu Strunjan. Za njeno predstavitev smo izdali zgibanki v slovensko-italijanski in angleško-nemški različici. Izdelali smo tudi podvodne table, ki označujejo potek morske poti, hkrati pa predstavljajo različne tipe morskega dna (mulj, morski travnik, peščeno dno z drobnimi kamni, trdno morsko dno) in organizme, ki jih tam srečamo. V didaktične namene smo za potapljače pripravili tudi plastificirane tablice z organizmi.

Trajanje projekta: od 1. 1. 2012 do 15. 3. 2014