Trajnostno upravljanje priobalnega ribolova v Krajinskem parku Strunjan

Javni zavod Krajinski park Strunjan (KPS) se je leta 2014 uspešno prijavil na razpis projektov neodvisne organizacije MedPAN, v kateri je danes povezanih skoraj 100 institucij in nevladnih organizacij, ki neposredno upravljajo z zavarovanimi morskimi območji v Sredozemlju ali pa so vključene v njihov razvoj. KPS je ponosen partner tega omrežja, ki dandanes v 18 sredozemskih državah upravlja skupno že več kot 90 morskih zavarovanih območij.

Poglavitni cilji projekta so bili:

1. monitoring ulova in prilova s poklicnimi ribiči;
2. izobraževanje ribičev na področju prepoznavanja morskih vrst;
3. analiza podatkov, pridobljenih iz vizualnega popisa na različnih lokacijah v morskem rezervatu;
4. opredelitev pogojev za realizacijo sporazuma med parkom in ribiči;
5. organizacija mednarodnega seminarja v Strunjanu s primeri dobrih praks pri soupravljanju z ribolovnimi viri;
6. organizacija novinarske konference.

Delo je bilo končano v začetku leta 2016, pri izvajanju zastavljenih ciljev pa so sodelovali ribiči ter strokovnjaki iz Krajinskega parka Strunjan in Morske biološke postaje Piran. Na tiskovni konferenci ob zaključku projekta so predstavili vpliv veljavnega ribolovnega režima na območju strunjanskega rezervata in začrtali pot k novemu dogovoru z ribiči, ki bo na podlagi rezultatov monitoringa ter popisa vrst rib in njihovih življenjskih okolij opredeljeval namen ribolova in pogoje zanj, ribolovno obdobje, izvajanje monitoringa ter način sodelovanja z upravljavcem.

Organizacijo MedPAN sofinancirajo Fundacija MAVA, FFEM in Fundacija monaškega princa Alberta II.

Čas trajanja projekta: 18 mesecev

Vrednost projekta: 26.600,00 EUR