Ureditev Centra Krajinskega parka Strunjan

V Strunjanskih solinah smo v okviru projekta obnovili dve solinarski hiški in v eni od njiju uredili informacijski center za obiskovalce, namenjen predstavitvi posebnosti tega majhnega, pa vendar izredno pomembnega območja. Center bo pripomogel k revitalizaciji in zaščiti naravne in kulturne dediščine območja ter izboljšanju infrastrukture. Obenem je v hiški dobila sedež tudi uprava parka.

Projekt, ki se je financiral iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se je izvajal v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007‒2013, razvojne prioritete: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov. Iz sklada mu je bilo na osnovi prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva dodeljenih 85 % sredstev, preostalih 15 % je pokril proračun Republike Slovenije.

Naložba je neposredno prispevala k ciljem omenjenega operativnega programa, za uresničevanje katerega je bilo odgovorno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS – Direktorat za kohezijsko politiko.

Trajanje projekta: od novembra 2012 do oktobra 2013

Vrednost celotnega projekta: 428.000,00 EUR