Preglej vse novice

Prvo srečanje predstavnikov javnega zavoda Krajinski park Strunjan s krajani

08. Jan 2009

Novoustanovljeni Javni zavod Krajinski park Strunjan je sklical prvo srečanje s krajani parka, ki so bili pred petindvajsetimi leti prvi pobudniki za ustanovitev zavarovanega območja.

Že leta 1990 so se z odlokoma občin Izole in Pirana udejanjile prve zamisli o oblikovanju Krajinskega parka Strunjan. Leta 2004 je Vlada R Slovenije sprejela Uredbo o Krajinskem parku Strunjan, s katero je območje zavarovala na državni ravni, v njemu pa opredelila še dva naravna rezervata (soline z laguno Stjuža in območje klifa s pripadajočim morskim delom). Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (območna enota Piran) je v dogovoru z Ministrstvom za okolje in prostor spremljal stanje v KP Strunjan v drugi polovici leta 2007 in v letu 2008. Julija 2008 je vlada RS sprejela sklep s katerim je območju KP Strunjan zagotovila upravljavca Javni zavod Krajinski park Strunjan.

Upravljavec območja bo zagotavljal trajnostni razvoj in nadgradnjo določenih obstoječih dejavnosti, v katere bo potrebno vgraditi vzgojno-izobraževalne, varstvene in druge vsebine krajinskega parka. Prednostna naloga pa bo v prihodnjem letu predvsem oblikovanje upravljavskega načrta. Le ta je ključnega pomena zaradi izvajanja različnih ukrepov na področju varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti, ravno tako pa je izjemnega pomena zaradi določitve pravil ravnanja v zvezi z obiskovanjem parka, plovbo, vožnjo z motornimi vozili ipd. Nenazadnje mora biti načrt upravljanja nekakšen načrt varstva in razvoja zavarovanega območja in je kot tak izjemnega pomena tudi z vidika usmerjanja razvojnih pobud in posegov lokalnega prebivalstva in širše lokalne skupnosti v prostor krajinskega parka Strunjan.

Glede na to, da so prebivalci območja izredno pomemben akter, nenazadnje se je območje zavarovalo na podlagi njihovih predlog in vztrajnosti, si srečanja z njimi želimo, da jim predstavimo spremembe in novosti, ki jih prinaša Javni zavod KP Strunjan, dobrodošli pa bodo tudi konstruktivni predlogi, pobude in zamisli z njihove strani. Prepričani smo, da le s skupnimi močmi lahko ohranimo in izboljšamo zadeve v Krajinskem parku Strunjan.