Preglej vse novice

Regionalno izobraževanje na Korziki

02. Nov 2015

Regionalno izobraževanje: Trajnostno financiranje morskih zavarovanih območij v Mediteranu 19-21 Oktober 2015 – Calvi, Francija Zaščitena morska območja (MPAs) so bila načrtovana kot strateško orodje za dolgoročno ohranjanje morskega okolja, vključno z vrstami, habitati, ekosistemi in njihovimi storitvami, kot tudi, da se zagotovi trajnostno upravljanje in uporabo morskih virov. Del mreže MedPAN smo tudi mi, Krajinski park Strunjan. Raven uspešnosti in kontinuitete ohranjanja so neposredno odvisna od velikosti in zmogljivosti vodstev in njihove sposobnosti za delo v primernih pogojih. Ugotovljeno je na primer bilo, da dobro vodeni MPAs-i vsebujejo več kot 5-krat večjo ribjo biomaso in 14-krat večjo biomaso morskih psov v primerjavi z ribolovnimi območji. Raven upravljanja MPA je neposredno odvisna od finančnih sredstev in finančnih strategij. Doseganje ciljev ohranjanja morskih zavarovanih območij je tako neposredno odvisna od razpoložljivih virov financiranja, namenjenih podpori upravljavskim ekipam in njihovim dejavnostim. Ta tridnevni trening je ponudil priložnost sodelovanja upravljavcev MPA, izmenjavi izkušenj in lažji izgradnji svoje finančne strategije posameznega morskega zavarovanega območja. Tovrstna srečanja pomagajo upravljavcem MPA, da pridobijo ustrezne veščine, potrebne za začetek finančnega načrtovanja in razvoju finančnih mehanizmov, pritegniti zanimanje financerjev in investitorjev ter zagotoviti trajnostno financiranje v daljšem časovnem obdobju. Naš prispevek k seminarju je bila predstavitev primera dobre prakse, ki poteka s projektom MedPAN »Trajnostno upravljanje priobalnega ribolova v Naravnem rezervatu Strunjan«.