Preglej vse novice

Skupaj za čisto morje // Insieme per un mare pulito

23. Sep 2023

    

Upravljanje Krajinskega parka Strunjan pomeni tudi skrb za njegovo čistočo. Zato smo na svetovni dan čiščenja obal, morij in jezer v soboto, 16. septembra, že drugo leto zapored organizirali podvodno čistilno akcijo. S pomočjo več kot 20 prostovoljnih potapljačev smo očistili Strunjanski zaliv desno od vhoda v ribiško pristanišče. Kljub slabi vidljivosti smo iz morja potegnili 95 kosov odpadkov s skupno težo 48 kg. Najštevilčnejši so bile mrežice za gojenje školjk, sledili pa so kosi trde plastike, steklenice, vrvi in tekstil. Po teži je bilo največ gradbenega materiala in železa. Med najdenimi odpadki na morskem dnu je bil zagotovo najbolj zanimiv dron. Odpadkov je bilo približno 20 kg manj kot lani, kar je vsaj delno zasluga lanske čistilne akcije. Zaradi velike količine odpadkov, ki se vsako leto odvržejo v morje, so redne čistilne akcije velikega pomena, če želimo naše morje ohranjati v čim bolj naravnem stanju.

Tudi letošnja akcija je bila izvedena v sodelovanju s potapljaškim društvom Oceandiving Koper. Pri akciji nam je bilo v veliko pomoč tudi Okolje Piran, ki nas je opremilo s kontejnerjem za odpadke in poskrbelo za pravilno ravnanje z odpadki. Dogodek je bil organiziran v sklopu projekta POSEIDONE iz programa Interreg Italia-Slovenija.

🌊🌊🌊

Gestire il Parco naturale Strugnano significa anche tenerlo pulito. Per questo motivo, per il secondo anno consecutivo, abbiamo organizzato l’attività di pulizia del fondale marino che si era gestita il sabato 16 settembre nella giornata della campagna mondiale volontaria di pulizia delle coste dei mari, laghi e fiumi – International Coastal Cleanup (ICC). Con l’aiuto di oltre 20 subacquei volontari, abbiamo pulito la baia di Strugnano a destra dell’ingresso del porticino di pescatori. Nonostante la scarsa visibilità, abbiamo estratto 95 rifiuti per un peso complessivo di 48 kg. Gli oggetti più frequenti erano reti per cozze, seguite dai pezzi di plastica dura, bottiglie, corde e tessuti. I materiali da costruzione e i pezzi di ferro sono stati gli oggetti più grandi in termini di peso. Il più interessante dei rifiuti trovati sul fondale marino è stato sicuramente il drone. La quantità di rifiuti è stata inferiore di circa 20 kg rispetto all’anno scorso, il che è almeno in parte dovuto alla pulizia del fondale marino dell’anno precedente. Data la grande quantità di rifiuti che vengono scaricati in mare ogni anno, le campagne di pulizia regolari sono essenziali se vogliamo aiutare l’ambiente marino.

Anche quest’anno la pulizia è stata effettuata in collaborazione con l’associazione subacquea Oceandiving Koper e l’Azienda pubblica Okolje Piran, che ci è stata di grande aiuto fornendoci un contenitore per i rifiuti e assicurando una corretta gestione dei rifiuti. L’evento è stato organizzato nell’ambito del progetto POSEIDONE, del programma Interreg Italia-Slovenia.

🌊🌊🌊

Managing the Strunjan Landscape Park also means keeping it clean. For the second year in a row, an underwater clean-up was organised on Saturday, 16 September, World Coastal, Marine and Lake Clean-up Day. With the help of more than 20 volunteer divers, we cleaned the right corner of the Strunjan Bay at the entrance to the fishing harbour. Despite the poor visibility, we pulled out 95 pieces of rubbish, of a total weight of 48 kg. The most abundant items were mussel nets, followed by pieces of hard plastic, bottles, ropes and textiles. Building materials and iron were the largest items by weight. The most interesting piece, found on the seabed was certainly a drone. The amount of waste was about 20 kg less than last year, which is at least partly due to last year’s clean-up campaign. Given the amount of waste that is dumped into the sea every year, regular clean-up campaigns are essential in order to keep our sea in the state as natural as possible.

This year’s clean-up was also carried out in cooperation with the diving association Oceandiving Koper. Okolje Piran was also very helpful in the campaign, providing us with a waste container and ensuring proper waste management. The event was organised in the framework of the POSEIDONE project, from the Interreg Italia-Slovenia programme.