Preglej vse novice

Sodelovanje Krajinskega parka Stunjan na spletnem dogodku “Mediterranean Wetlands and MPAs Governance experiences from TUNE UP and the MBPC – capitalizing best practices and building a stronger network”

21. Jan 2022

V okviru projekta TUNE UP je bil v sodelovanju s Skupnostjo za zaščito biotske pestrosti Sredozemlja (Mediterranean Biodiversity Protection Community) 18. januarja organiziran spletni dogodek na temo deljenja izkušenj upravljanja mokrišč in morskih zavarovanih območij v Sredozemlju (MZO), kjer je Krajinski park Strunjan kot projektni partner predstavljal projekt MPA NETWORKS v okviru programa Interreg Mediterranean, s ciljem krepitve medsebojnega povezovanja in izboljšav upravljanja znotraj MZO.

MPA NETWORKS je projekt, katerega glavni cilj je izboljšati varstvo morske biotske raznovrstnosti z učinkovitim upravljanjem skozi povezovalne aktivnosti na različnih ravneh, iskanjem optimalnih rešitev, prenosom znanja in krepitvijo zmogljivosti. Partnerstvo sestavlja vodilni partner MedPAN (Mediterranean Protected Areas Networks) in 9 upravljavcev MZO iz 7 sredozemskih držav.

Osrednja dejavnost projekta je bila preizkušanje in prilagajanje metodologij in orodij, razvitih v predhodnih projektih, kot so FishMPABlue, MedPAN North, GIREPAM in PHAROS4MPAs idr. Pilotne aktivnosti so bile usmerjene v štiri ključne izzive, ki so skupne vsem MZO v Sredozemlju: upravljanje malega priobalnega ribištva, ohranjanje mobilnih vrst, trajnostno financiranje in učinkovito upravljanje.

Skozi projekt MPA NETWORKS je bilo opredeljenih več strategij za programe in dogodke, pri katerih so sodelovali ključni mednarodni partnerji, kot so SPA/RAC, WWF in IUCN. Med drugim je projekt omogočil dolgoročni razvoj tematskih delovnih skupin in operativnih programov usposabljanja ter ustanovitev centrov za usposabljanje. Organiziran je bil Forum MZO, na katerem se je zaključil proces priprave smernic za MZO v Sredozemlju, ki bodo omogočale dosegati cilje zavarovanja 30% Sredozemskega morja do leta 2030, skladno z mednarodnimi obveznostmi.

Kapitalizacija in prenos pridobljenih izkušenj ter najboljših praks bo potekala na zaključnem dogodku junija 2022. Projekt bo prispeval k delavnici o kapitalizaciji, ki jo bo oktobra organiziral MedPAN in bo osredotočena na temo soupravljanja in upravljanja MZO. Naslednji korak je izdelava spletne zbirke orodij s ključnimi viri, ki bo vključena v spletno stran MedPAN in bo na razpolago upravljalcem MZO. Nazadnje razvoj skupnih priporočil bo podprl učinkovitost upravljanja MZO in njihovo vključenost v teritorialne in mednarodne strategije.