Preglej vse novice

SPAMI dan za SPAMI območja – s posebnim statusom tudi Krajinski park Strunjan

25. Apr 2022

To je dan praznovanja posebej zavarovanih območij pomembnih za Sredozemlje ali SPAMI območja (Specially Protected Areas of Mediterranean Importance) in širjenja prizadevanj za ohranjanje oceanov in morij.

SPAMI območjem je podeljen poseben status zaradi njihovega ekološkega, znanstvenega, estetskega, kulturnega ali izobraževalnega pomena na regionalni ravni. Območja je opredelil Regionalni center za zavarovana območja Barcelonske konvencije. V Sredozemlju je teh območij 39, v Sloveniji pa je območje s tovrstnim statusom Krajinski park Strunjan, za predlaganje katerega je Zavod RS za varstvo narave pripravil strokovne podlage.

Letos in prvič po dveh desetletjih se praznuje območja SPAMI – kot prikaz Sredozemskega morja v vsej njegovi raznolikosti in bogastvu in se poziva k okrepljenim prizadevanjem za ohranjanje oceanov in morij. V ta namen je bil ustanovljen dan SPAMI, določen za 15. april vsako leto.

Osrednja tema letošnje SPAMI kampanje, je » Sodelovanje«, izbrani slogan pa “Skupaj za zaščito biotske raznovrstnosti Sredozemlja”. Z izbiro te teme se želi vse deležnike spomniti, zakaj je bil seznam SPAMI vzpostavljen in kako pomembno je sodelovati pri varovanju Sredozemlja in njegove biotske raznovrstnosti.

Letošnji SPAMI dnevi bodo potekali v obliki spletne kampanje od 15. aprila – 20. maja, v Monaku pa bo 20. maja tudi slavnostni dogodek ob prisotnosti monaškega princa Alberta II, kjer se bo podelilo SPAMI certifikate za 39 SPAMI območij. #SPAMIday2022 #ProtectMedDay

Več informacij o digitalni kampanji: : http://spami.medchm.net/en

Več na: https://zrsvn-varstvonarave.si/spami-dan-letos-prvic-za-posebej-zavarovana-obmocja-sredozemske-obale/