Preglej vse novice

SPAMI Day – KP Strunjan prejel potrdilo o uvrstitvi na seznam morskih zavarovanih območij sredozemskega pomena

31. Maj 2022

Minuli teden se je v monaškem Oceanografskem muzeju v prisotnosti monaškega princa Alberta II. prvič uradno obeležen 15. april, mednarodni dan zavarovanih območij sredozemskega pomena (Specially Protected Areas of Mediterranean Importance) – SPAMI Day.

Odločitev o določitvi posebnega dneva, namenjenega tem izjemnim zavarovanim območjem so države podpisnice soglasno sprejele na svojem 21. rednem srečanju minulega decembra. 15. april bo tako v bodoče še ena v vrsti priložnosti za razmislek o biotski raznovrstnosti Sredozemskega morja in njegovega obrežja ter o nujnosti ohranjanja tega izjemnega ekosistema, ključnega ne le za njegove prebivalce pač pa tudi za vse tiste, ki živimo na njegovih obalah.

Seznam sredozemsko pomembnih zavarovanih območij (SPAMI List) je bil vzpostavljen leta 2001 v okviru Barcelonske konvencije oziroma njenega protokola o posebej zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti v Sredozemlju (SPA/BD Protocol). Do tega trenutka je na seznam vpisanih 39 zavarovanih območij iz 11 sredozemskih držav. Gre za pretežno morska zavarovana območja, ki zaradi svojih naravnih in/ali kulturnih danosti ter znanstvenega in/ali izobraževalnega pomena presegajo nacionalni pomen in so dober primer ohranjanja morskih in obrežnih ekosistemov. V tej izjemni druščini je od leta 2019 tudi Krajinski park Strunjan, ki je bil na seznam uvrščen z odločitvijo držav podpisnic na njihovem 2o. rednem srečanju.

Potrdilo o uvrstitvi na seznam sredozemsko pomembnih območij (SPAMI Certificate) je na dogodku v Monaku v imenu upravljavca strunjanskega parka prevzel Robert Turk, podpredsednik sveta JZ KP Strunjan.