Preglej vse novice

SPOPADANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI VRSTAMI V KRAJINSKEM PARKU STRUNJAN

13. Okt 2022

V Krajinskem parku Strunjan se že več let spopadamo s pojavljanjem invazivnih tujerodnih vrst (ITV) rastlin. Gre za vrste, ki so bile namerno ali nenamerno prinesene iz strani človeka od drugod, sedaj pa se v novem okolju samostojno širijo in že povzročajo negativne vplive domorodni vegetaciji. Nekatere biološke lastnosti teh rastlin (na primer obilna produkcija semen, sposobnost vegetativnega razmnoževanja, hitra rast itd.) jim namreč v novem okolju omogočajo hitro širjenje in večji uspeh od domorodne oz. avtohtone vegetacije. V Krajinskem parku Strunjan je bilo do danes najdenih 24 različnih vrst invazivnih tujerodnih vrst. Z nekaterimi izmed teh se upravljavci parka spopadamo z različnimi metodami odstranjevanja s ciljem omejevanja njihovega širjenja.

V letu 2021 smo opravili že veliko del povezanih z odstranjevanjem rastlin invazivnih tujerodnih vrst. Tudi v letu 2022 se nadaljujejo ukrepi odstranjevalnih del iz prejšnjega leta, tako da se je na področju parka izvedel širši popis in izdelal natančnejši načrt spopadanja z vrstami. Večina ITV rastlin je dobro odpornih na stres, zaradi česar so potrebni večkratni ukrepi, tudi skozi obdobja več let. Izvedla so se dela, kot so mulčenje, puljenje mladih rastlin in odstranjevanje nadzemnih oz. podzemnih delov. Od obdobja lanskega odstranjevanja se je redno spremljalo ponovno rast in opravljalo redne preglede stanja na terenu. Pri spopadanju z ITV rastlinami je namreč zgodnje odkrivanje območja pojavljanja eden izmed pomembnejših ukrepov. Po izdelavi načrta za ponovna odstranjevanja se je tako tudi letos izvedlo odstranjevanje razraslih nadzemnih delov mladih rastlin velikega pajesna, zlatega bambusa, navadne robinije, papirjevke in puljenje enoletnih rastlin luskaste nebine.

Ena izmed bolj invazivnih vrst v parku je veliki pajesen (Ailanthus altissima), ki se pojavlja na več lokacijah na morskem obrežju, gozdnem robu klifa, njivah, ob asfaltiranih poteh in celo ob stavbah. Odstranjevalna dela so med poletjem potekala na dveh lokacijah znotraj Naravnega rezervata Strunjan, in sicer: ob naravni obali rta Strunjan in ob učni poti za zdraviliščem Krka. Veliki pajesen je vrsta, ki se širi izjemno hitro, saj se razmnožuje tako preko semen, kot tudi preko koreninskega sistema, skozi katerega požene veliko število mladih poganjkov, čemur pravimo vegetativno razmnoževanje.

Veliki pajesen (Ailanthus altissima)

Večkrat letos so bili v Naravnem rezervatu Strunjan odstranjeni tudi novi poganjki zlatega bambusa (Phyllostachys aurea), ki se je še lani gosto razraščal znotraj gozdne površine na klifu. Lansko leto so bili odstranjeni nadzemni deli rastlin, letos pa je bilo potrebno odstraniti mlajše poganjke, ki so pognali iz preostalih koreninskih sistemov.

Zlati bambus (Phyllostachys aurea)

V Naravnem rezervatu Strunjan – Stjuža se srečujemo z nekoliko drugačnimi vrstami. Ena izmed bolj razširjenih vrst, ki razrašča zlasti solinarske nasipe in odprte površine v okolici lagune Stjuža in solin je luskasta nebina (Aster squamatus). Najbolj učinkovita metoda za obvladovanje te vrste je ročno odstranjevanje pred semenenjem, s čimer preprečimo raztros semen in posledično razmnoževanje.

Luskasta nebina (Aster squamatus)

Na brežini lagune Stjuža uspevajo številne tujerodne vrste od katerih izstopata zlasti verlotov pelin (Artemisia verlotiorum) in laška repa (Helianthus tuberosus). Tu pa najdemo še navadno papirjevko (Broussonetia papyrifera) in navadno robinijo (Robinia pseudacacia). Čez celotno površino ob laguni Stjuža smo v lanskem letu odstranili nadzemno vegetacijo, v letošnji sezoni pa so iz preostalih korenin ponovno pognali nadzemni deli rastlin. Letos se bo nadaljevalo z odstranjevanjem nadzemnih delov, kjer je le mogoče, pa tudi koreninskih sistemov in postopno nadomeščanje z domorodno vegetacijo.

Navadna papirjevka (Broussonetia papyrifera)

Več o tujerodnih invazivnih vrstah in njihovem pojavljanju si lahko preberete na spodnji spletni povezavi:

https://www.tujerodne-vrste.info/tujerodne-vrste/