Preglej vse novice

Strunjan v podobah morja

14. Mar 2016

Urejanje poti po Krajinskem parku Strunjan predstavlja že dalj časa trajajoč projekt urejanja pešpoti po Strunjanskem klifu in Strunjanskih solinah, ki ga zavod financira z nepovratnimi EU sredstvi in sredstvi pridobljenimi z izvajanjem lastne dejavnosti parka. Do sedaj je bila postavljena lesena varovalna ograja, obnovljen in utrjen nasip, ki ločuje laguno in soline, prenovljen leseni most čez pretočni kanal lagune Stjuža, obnovljeni solinarski hiši (Center Krajinskega parka Strunjan) in vzpostavljeni tradicionalni privezi.

Urejanje poti po parku pa se je v letu 2015 nadaljevalo z ureditvijo nove krožne poti – Strunjan v podobah morja, ki je obsegalo celovito prenovo informativnih tabel in postavitev postajališč s klopmi. Namen takega urejanja je nadgradnja trenutnega sistema označevanja po parku, z drugačnim načinom podajanja vsebin in bolj popolno predstavitvijo parka. Poleg vstopnih točk v park, se je urejalo tudi krožno pot, z vsemi usmeritvami na trasi, kjer informativne točke še bolj razlagajo specifične lastnosti na posamezni lokaciji, hkrati pa se obiskovalec lahko na njej dalj časa zadrži, prav zaradi dodane vrednosti počivališča. Posegi v prostor so bili čim bolj nevpadljivi, tudi zaradi uporabe lokalnih materialov.

Pot razkrivala Strunjan v podobah, ki jih je morje ustvarilo in nanje vpliva ter se kažejo v naravi in kulturni dediščini, ki jima je morje dalo življenje in domačini pomen. Slikovita pot po parku na dlani razkriva vse morske skrivalnice, ki jih obiskovalci lahko spoznajo in spoštujejo ta edinstveni še ohranjen košček slovenske obale. Urejenih je 15 postajališč ter 4 vstopne točke. Na 10 postajališčih so tudi klopi iz peščenjaka. Postajališča imajo tudi interaktivno vsebino. Pot je dolga približno pet kilometrov in pol, prehodimo pa jo v približno 1h in 30min.

Skupna vrednost tega projekta poti znaša 40.000 eur, pretežno financiranega iz sredstev Sklada RS kmetijskih zemljišč in gozdov namenjenih urejanju pešpoti, na območju kmetijskih in gozdnih zemljišč, ter sofinanciranega s strani Krka, tovarna zdravil d.d.

Preberite tudi članek iz Primorskih novic.