SUPer gostinci

SUPer GOSTINEC je gostinec, ki zmanjšuje uporabo plastike za enkratno uporabo v svoji dejavnosti. Njegov končni cilj je poslovanje brez proizvodov iz plastike za enkratno uporabo.

SUPer GOSTINEC ne izpolnjuje samo zavez nove t.i. SUP Direktive, ki prepoveduje in drugače omejuje uporabo določenih izdelkov iz plastike za enkratno uporabo, temveč gre korak dlje. Nadgradi zahteve SUP Direktive še bolj v smeri zmanjšanja uporabe izdelkov iz plastike za enkratno uporabo, o tem ozavešča svoje kupce in dobavitelje ter omogoča svojim kupcem prevzem hrane in pijače v lastni embalaži.

Link: https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics_sl

Skrbi za morje, skrbi za zdravje in za razvoj krožnega gospodarstva. SUPer GOSTINEC je po meri modernega človeka in res SUPER 😊

KDO SO ŽE SUPer GOSTINCI in KJE JIH NAJDEM?

Zavezo certifikata SUPer GOSTINEC so podpisali in že sprejeli prvi ukrepe za zmanjševanje uporabe plastike za enkratno uporabo naslednji gostinci:

– SOVITA Prehrana in storitve d.o.o. v enoti Prestige Catering na Gospodarski Zbornici Slovenije, Dimičeva 13 v Ljubljani

– Pizzeria Santalucia, Liminjanska 78 v Portorožu

– BELVEDERE hoteli in turizem d.o.o. v enoti Restavracija Kamin, Dobrava 1a v Izoli

– Bar Debeli rtič na plaži Debeli rtič

– Bar na Študentu, Jadranska cesta 51g v Ankaranu

– Bar Valdoltra, Jadranska cesta 33a v Ankaranu

– Bar Mandraček, Krajinski park Strunjan

– kdo bo naslednji?

KAJ SUPer SPLOH POMENI?

SUP je oznaka za proizvode iz plastike za enkratno uporabo. Izvira iz angleškega izraza »Single-Use Plastic«. Zakon o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji (ZPDPPEUT) omejuje uporabo določenih proizvodov, ki so izdelani iz plastike, bio-razgradljive ali bio-plastike, oksorazgradljive plastike ali ekspandiranega polistirena, in so namenjeni enkratni uporabi. Ti proizvodi so med najpogosteje najdenimi odpadki na evropskih obalah.

Link: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8413

Med njih spadajo naslednji izdelki, ki se uporabljajo v gostinstvu:

– jedilni pribor (vilice, noži, žlice, palčke),

– krožniki,

– slamice,

– mešalne palčke za pijače,

– lončki za pijačo iz ekspandiranega polistirena,

– posode za živila iz ekspandiranega polistirena in

– vsebniki za pijačo iz ekspandiranega polistirena.

Lončki za pijače iz plastike za enkratno uporabo morajo biti v skladu z Uredbo o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji in o označevanju nekaterih plastičnih proizvodov označeni na način, ki opozarja na prisotnost plastike v proizvodu in na pravilen način ravnanja s proizvodom.

ZAKAJ POSTATI SUPer GOSTINEC?

Uroševa izjava, pridobiti še izjavo SOVITE, kot prvega podpisnika

»Nekoč popolnoma plastično poslovanje so v Pizzeriji Santalucija v Luciji zamenjali z uporabo izdelkov iz alternativnih materialov in pri svojih strankah zaradi tega poželi izredno pozitivne odzive. Martin Babič in Uroš Perič pravita, da sedaj poleg pohval jedi prejmejo tudi pohvalo za skrb in odnos do okolja in se zavzemata da bodo tudi v bodoče poslovali čimbolj okolju prijazno. Vsekakor za svoje stranke zagotavljajo zadostne količine embalaže iz alternativnih materialov, kar je zaenkrat še izziv.

V sklopu zaveze SUPer GOSTINEC so popolnoma umaknili iz uporabe stiroporno embalažo in namesto te uporabljajo eko kartonasto embalažo za enkratno uporabo. Embalaža, ki jo uporabljajo izpolnjuje potrebe transporta, je vizualno privlačnejša, hrana v njej pa obdrži prvotni okus in temperaturo. Pozitivni odziv pa so dobili tudi zaradi pristnejšega občutka, da lahko hrano iz te embalaže zaužiješ brez skrbi. Uporabo ostalih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo (npr. pribor, slamice, mešalne palčke) so zamenjali z lesenimi in iz bio- razgradljive plastike. Posvetili pa so se tudi drugim ukrepom za zmanjševanja vpliva na okolje tudi v drugih segmentih. Za dostavo hrane uporabljajo tudi električno vozilo. V poletni sezoni pa načrtujejo uporabo električnega kolesa za dostavo hrane.

Misel, s katero Uroš Perič zaključi pogovor je, da vsako majhno dejanje šteje in da lahko skupaj dosežemo kot družba ogromno. Problemov in izzivov se moramo zavedati, da jih lahko spremenimo v priložnosti. In uporaba plastike za enkratno uporabo v gostinstvu je izziv kot tudi priložnost.«

KAKO POSTANEM SUPer GOSTINEC?

Da bi postali SUPer GOSTINEC, morate podpisati Zavezo, s katero se zavežete, da boste sledili ciljem zmanjševanja uporabe plastike za enkratno uporabo v vaših prostorih, poslovnih enotah, pisarnah in v dobavni verigi.

Za podpis zaveze se obrnite na kontakt: super.gostinec@gmail.com ali pokličite na mobilno številko 040-898-472, ga. Andreja Palatinus. Z vami se bomo dogovorili za srečanje, na katerem vam bomo predstavili projekt in vam ponudili Zavezo v podpis. V nadaljnjih korakih se boste lahko obrnili na nas za pomoč pri prehodu na poslovanje z manj ali nič plastike za enkratno uporabo.

Slovenija je decembra 2021 sprejela Zakon, ki je prepovedal uporabo določenih izdelkov iz plastike za enkratno uporabo. Med njimi so tudi jedilni pribor, krožniki, slamice, palčke za mešanje pijač, posode za živila in lončki za pijačo iz ekspandiranega polistirena. Kazen za dajanje na trg teh izdelkov po 22. decembru 2021 znaša od 5.000 do 15.000 EUR za pravno osebo, ki je proizvajalec ali samostojni podjetnik, ki je proizvajalec, lahko pa se kaznuje tudi odgovorno osebo pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika z globo od 700 do 3.000 EUR.

Več informacij:

Andreja Palatinus
andreja.palatinus@gzs.si
+386 1 5898187