Preglej vse novice

SVETOVNI POPOTNIKI BREZ POTNEGA LISTA

23. Dec 2019

Moderna tehnologija človeku omogoča premike na dolge razdalje v kratkem času in medtem ko človek potrebuje veljavni potni list za prečkanje meja, so rastline in živali lahko tihi, slepi sopotniki.

Rastlinske in živalske vrste, ki niso del domorodne flore in favne in so prišle iz drugih krajev sveta imenujemo tujerodne vrste.  Ker je lahko naše okolje zelo podobno njihovim domačim (ali pa se zaradi klimatskih sprememb začne naše okolje spreminjati do te mere, da postane podobno njihovemu domačemu okolju), se tujerodne vrste lahko počutijo odlično in začnejo povzročati težave kot so gospodarska škoda, lahko resno vplivajo na zdravje ljudi in zmanjšajo biotsko pestrost okolja. Tem rastlinam pravimo  invazivne tujerodne vrste (v nadaljevanju ITV).

Takim organizmom je skupna predvsem hitra rast in hitro razmnoževanje. V boju za življenjski prostor in vire, navadno premagajo našo lokalno floro in favno in jih s tem izrinejo iz domačega okolja. Dolgoročne posledice, so izguba domačih rastlinskih in živalskih vrst, kar lahko povzroči velike spremembe v okolju. Zmanjšana biotska pestrost, lahko neposredno vpliva tudi na kvaliteto življenja ljudi.

S problematiko ITV se srečujejo povsod po svetu in naš park ni nobena izjema. V okviru sklada za podnebne spremembe je Javni zavod v letošnjem letu pridobil sredstva, zaradi katerih se zadnjega pol leta lahko še  bolj posvečamo problematiki  tujerodnih invazivnih vrst.

Preko spletne in Facebook strani bomo zato v prihodnjem tednu predstavili nekaj najpogostejših tujerodnih rastlin v našem parku, tako da jih boste lahko med sprehodom ali delom na vrtu lažje prepoznali ter pravočasno ukrepali, predenj začnejo nam in vam povzročati večje težave.