Preglej vse novice

TERMINI DOVOLJENEGA RIBOLOVA V NR STRUNJAN V LETU 2023

14. Mar 2023

Skladno z Načrtom upravljanja Krajinskega parka Strunjan za obdobje 2018 – 2027 sporočamo, da so termini za izvajanje gospodarskega ribolova v Naravnem rezervatu Strunjan v letu 2023 naslednji:

  • pomladanski termin: od 1. aprila do 1. junija
  • jesenski termin: od 1. oktobra do 1. decembra

V predvidenih obdobjih lahko v NR Strunjan lovijo izključno gospodarski ribiči, ki so z našim zavodom podpisali Dogovor o načinu izvajanja gospodarskega ribolova na območju Naravnega rezervata Strunjan in o sodelovanju ribičev z upravljavcem Krajinskega parka Strunjan. Na podlagi Uredbe o Krajinskem parku Strunjan (Ur. I RS št. 107/04 in kasnejši) in Načrtu upravljanja Krajinskega parka Strunjan za obdobje 2018 – 2027 je zunaj dovoljenih terminov in v osrednjem območju Naravnega rezervata ribolov prepovedan.