Preglej vse novice

Urejanje poti do Zaliva Sv. Križa

25. Apr 2016

Pretekli teden smo s skupnimi močmi uredili pešpot, ki vodi z vrha klifa do morskega obrežja in Zaliva Sv. Križa, bolj poznanega kot Mesečev zaliv. Zamenjalo se je dotrajane lesene stopnice s kamnitimi (peščenjakom) in uredilo enostavno odvodnjavanje padavinske vode, ki bo zmanjševalo erozijo prsti na poti. Priljubljena pešpot bo sedaj za obiskovalce bistveno varnejša . Ker so se akciji pridružili številni prostovoljci, je bilo delo opravljeno v rekordnih treh dneh. Tak način sodelovanja med lastnikom zemljišča in upravljavcem zavarovanega območja, je mogoče razvijati kot obliko pogodbenega varstva, ki predstavlja ukrep varstva naravnih vrednot tako Strunjanskega klifa kot Zaliva Sv. Križa.

Akcijo so pripravili lastniki zemljišč (Osnovna organizacija sindikata zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni in Osnovna Organizacija sindikata ZPKZ Maribor) in Planinska zveza Slovenije, podprta pa je bila tudi s strani Javnega zavoda Krajinski park Strunjan in Term KRKA – Talaso Strunjan.