Preglej vse novice

Uspešnost akcije “čista obala”

21. Sep 2012

Krajinski park Strunjan je že leta 2011 začel na piranskem delu parka ozaveščati obiskovalce, da smeti, odnesejo s seboj.

Pred začetkom uradne kopalne sezone so začeli tako že v letu 2011 v Krajinskem parku Strunjan postavljati nove informativne table, da bi z njimi zmanjšali odmetavanje odpadkov predvsem na območju morskega obrežjaV preteklem letu so pristojne službe iz morja in z obale očistile 1, 7 tone različnih smeti, skoraj 90 odstotkov je bilo plastike. Projekt ozaveščanja obiskovalcev parka uresničujejo v sodelovanju z Luko Koper in s komunalnima podjetjema Komunala Izola ter Okolje Piran.

 

V povprečju odpeljejo iz obalnega območja Krajinskega parka Strunjan, z odseka od rtiča Kane do Strunjanskih solin, okrog 1,7 tone odpadkov na leto. Iz morskega dela parka, od koder jih morje naplavlja na obalo, jih skozi vse leto odvaža SVOM, Služba za varovanje obalnega morja, za kopni del pa v poletnih mesecih skrbita komunalni podjetji. Vsi trije so danes svoje delo in vplive odlaganja predstavili učencem lucijske podružnične osnovne šole v Strunjanu.

Junija 2012 pa je Krajinski park Strunjan skupaj s Komunalo Izola dopolnil obstoječe table Krajinskega parka Strunjan,  z vsebinami o nevarnosti za okolje, ki jih povzročajo odpadki še na izolski strani parka. Z dodatnimi opozorilnimi tablami smo pozvali obiskovalce, da ne puščajo smeti na plaži oziroma, da jih odnesejo s seboj.  Hkrati pa smo pozvali, da se odpadki odvržejo v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, ki se nahajajo na glavnih poteh, ki vodijo na obalo Krajinskega parka Strunjan.

Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. podpira zamisel “čista obala”, zato so v ta namen odstranili kamnite zabojnike, ki se nahajajo na obali Krajinskega parka s ciljem zmanjšanja problematike odlaganja odpadkov v naravno okolje, saj se je v preteklih letih okoli kamnitih zabojnikov mesečno zbralo tudi od 10 do 12 m3 odpadkov. 

Danes ugotavljamo, da se je z odstranitvijo kamnitih zabojnikov cilj dosegel, saj smo zbali mesečno v sezoni 5m3 manj odpadkov, kar pomeni pol manj odpadkov kot prejšnja leta. Ne glede na to, da smo zbrali pol manj odpadkov kot prejšnja leta, obalo v sezoni čistimo dvakrat tedensko in ugotavljamo, da zberemo največ naletenih papirčkov, plastenk  in naplavljen les.

Ugotavljamo, da se obiskovalci obale vedno več zavedajo dejstva, da se odpadki kot so  plastične vrečke, plastenke, pločevinke in steklo razkrajajo več let, kar predstavlja ekološki problem, saj negativno vplivajo tako na morski in obalni ekosistem kot na človeka.

JZKPS in Komunala Izola