Preglej vse novice

Vabilo za najem stojnice

18. Mar 2016

KULTURNI, KONGRESNI IN PROMOCIJSKI CENTER AVDITORIJ  PORTOROŽ- PORTOROSE

objavlja

vabilo za najem stojnice

v okviru prireditve »Sveti Jurij Solinarski praznik 2016«.

 

Stojnice bodo postavljene na Tartinijevem trgu, v Piranu, kot popestritev ponudbe v času 14. Solinarskega praznika in praznika sv. Jurija, v soboto 23.4.2016 in nedeljo 24.4.2016 v Krajinskem parku Sečoveljske soline.  Na voljo bo do 20 stojnic, kjer bo možno prodajati:

–          stojnice za prodajo raznolikega trgovskega blaga s solinarskimi motivi (solinarske obleke, slamniki, okraski, izdelki iz stekla, gline, dišavnice, …),

–          stojnice s ponudbo domačih izdelkov umetnostne in rokodelske obrti (orodje in pripomočki, posode za hrambo in postrežbo, pribor, slike, glinene figurice, kipci, ki imajo neposredno povezavo s tradicijo solinarstva…),

–          stojnice s kulinarično ponudbo, kjer je ena od sestavin tudi sol sečoveljskih in strunjanskih solin,

–          stojnice s ponudbo naravne kozmetike (mila, mazila, kreme…), kjer je sestavina izdelkov sol sečoveljskih ali strunjanskih solin, slanica matična voda ali solinsko blato fango,

–          drugo, vezano na naravno in kulturno dediščino okolja ter pomen in vsebino praznika,

Stojnice se bodo oddale v najem za določen čas:

–          23.4.2016 od 9.00 do 19.00 ure na Tartinijevem trgu v Piranu in v nedeljo 24.4.2016 med 9.00 in 18.00 uro na Solinarskem trgu v KPSS – Lera. Višina najema stojnice za praznik znaša  45 €  (z 22% DDV) na stojnico za oba dneva. Ponudniki so dolžni s prodajo prisostvovati ves čas urnika in priti pravočasno na prizorišče, skladno z navodili. Prav tako je na prodajnih mestih obvezna uporaba belih prtov, ki jih stojničarji zagotovijo sami. Stojničarji so dolžni sami poskrbeti za skladnost poslovanja z zakonom, bodisi z vezanimi knjigami računov, bodisi z ustreznimi elektronskimi davčnimi blagajnami.

Ponudniki so dolžni znesek uporabnine poravnati vnaprej, preko plačilnega naloga na TRR, 01290-6030358988, sklic:001390316-100 po tem, ko dobijo elektronsko obvestilo o izboru s strani organizatorja. Ponudniki, ki ne bodo poravnali obveznosti do 18.4.2016, ne bodo mogli sodelovati na prireditvi.

Vsak ponudnik se lahko prijavi za prodajo na eni stojnici. Komisija bo izmed prijavljenih izbrala najprimernejše ponudnike in jih razvrstila glede na ponudbo. Stojnice imajo po en priključek za električno energijo napetosti 220 V.

Ponudnik mora v oddani ponudbi navesti namembnost prodaje, ki jo želi opravljati, prav tako pa morajo ponudniki izpolnjevati pogoj, da so registrirani za opravljanje dejavnosti ter da imajo poravnane vse obveznosti do Avditorija Portorož – Portorose. Ponudniki s kozmetičnimi in kulinaričnimi izdelki morajo priložiti verodostojno potrdilo s katerim dokazujejo uporabo soli iz sečoveljskih ali strunjanskih solin, solinskega blata – fanga ali slanice – matične vode v svojih izdelkih, drugi pa morajo priložiti ustrezno utemeljitev, s katero pojasnjujejo geografsko ali vsebinsko povezavo izdelkov s tradicijo solinarstva in praznika.

Ob izpolnjevanju pogojev, bodo merila za izbor naslednja:

–          avtohtonost ponudbe (poudarek na domači in ročni izdelavi, tipičnih spominkih, povezanost izdelkov s praznikom …),

–          tematska vključenost  soli, solinskega blata in slanice v izdelke,

–          prednost bodo imeli ponudniki s pridobljeno kolektivno znamko »Krajinski park Strunjan« in tisti  ki so odjemalci surovin v podjetju SOLINE pridelava soli d.o.o..

Ponudnik se na razpis prijavi na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del javnega povabila. Vloga se šteje za popolno v kolikor je oddana na pravem obrazcu in ima vse potrebne priloge in dokazila. Prijave z dokazili:

–          v celoti izpolnjen, žigosan in podpisan prijavni obrazec 1a,

–          fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list,

–          kratko predstavitvijo ponudnika,

–          ter besedilnim in slikovnim opisom izdelkov, ki se bodo prodajali

–          ter dokazilo o vsebnosti sečoveljske ali strunjanske soli, fanga ali slanice v izdelkih, ki ga izdajo v podjetju SOLINE pridelava soli d.o.o..  oziroma ustrezno utemeljitev za izdelke domače in umetnostne obrti,

je potrebno priporočeno poslati najkasneje do 8.4.2016 na naslov: Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož, Senčna pot 8 A, 6320 Portorož, s pripisom »Prodajna mesta –Sveti Jurij Solinarski praznik«.  Izbor ponudb bo komisija opravila po 11.4.2016. Izbrani ponudniki bodo obveščeni po elektronski pošti.

 

Portorož, 18.3.2016

 

Direktorica

Dragica Petrovič