Preglej vse novice

Veliki pajesen

28. Dec 2019

Veliki pajesen je listopadno drevo. Rastlina izvira iz Vzhodne Azije, k nam pa je bila prinešena kot okrasna rastlina v 18. stoletju.

Skorja je gladka, poganjki  so rdeče barve, lubje pa sivkasto. Mladi poganjki imajo neprijeten močan vonj. Če list pomanemo v rokah ima vonj po sveže odprti vrečki smokija.  Ker je rastlina zelo odporna proti suši in boleznim, se danes  nekontrolirano razrašča ob prometnicah, na opuščenih kmetijskih in industrijskih področjih in na posekah. Rastlina se razmnožuje s semeni in pa tudi vegetativno kar pomeni, da iz posekanega drevesa lahko še vedno vidimo rasti mlade poganjke iz ostankov debla in korenin. Zato je iztrebljanje velikega pajesena lahko dolgotrajen proces.

Razrast velikega pajesena ima negativne posledice na lokalno sestavo gozdov, saj izrine domače vrste bora in gabra, povzroča škodo predvsem na cestni infrastrukturi, njegov pelod pa je alergen, zato danes spada med najbolj škodljive invazivne vrste rastlin.

Povzeto po:

https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/varstvo-okolja/invazivne-tujerodne-vrste/invazivne-tujerodne-rastline/veliki-pajesen/

http://www.ung.si/~library/diplome/OKOLJE/101Cerar.pdf

http://www.zdravgozd.si/prirocnik/zapis.aspx?idso=860