Preglej vse novice

Vlada naklonjena krajinskima parkoma Strunjan in Sečoveljske soline

15. Jun 2009

STRUNJAN, SEČA Vlada naklonjena krajinskima parkoma Strunjan in Sečoveljske soline

Krajinska parka na zeleni veji

Vlada je potrdila plan dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Strunjan (KPS), v katerem se bodo zdaj lahko lotili načrtovanih naložb. Poleg tega je posledice visoke plime 1. decembra lani na Sečoveljskih in Strunjanskih solinah opredelila kot naravno nesrečo, kar pomeni, da bo država zagotovila denar za postopno odpravo škode.

Potrditev plana dela in finančnega načrta bo javnemu zavodu KPS omogočila nadaljnje delo. Sredstva v višini 142.717 evrov so namenjena financiranju stroškov treh zaposlenih ter za osnovne materialne in investicijske stroške.

Na vrsti so naložbe, tudi obnova hišic

Zdaj, ko nismo več na začasnem financiranju, se bomo lahko lotili naložb. Angažirali se bomo za oblikovanje celostne podobe KPS, tako da bo slednji dobil razpoznavno identiteto, sofinancirali bomo lahko konzorcij pridelovalcev, z lastno udeležbo se bomo kvalificirali za drugo fazo mednarodnih razpisov, pripravili bomo projektno dokumentacijo za obnovo hišic v Strunjanskih solinah,” našteva mag. Marko Starman, direktor javnega zavoda KPS.

V solinah nameravajo obnoviti dve hišici. “Eno bi uporabljali za namen KPS, tako da bi v zgornjem nadstropju uredili pisarni, v pritličju pa informacijski center. Drugo hišico bi uporabljali solinarji, ki bi v zgornjem nadstropju imeli svoje prostore, v pritličju pa bi shranjevali orodje in pripomočke,” opisuje Brina Knez iz javnega zavoda KPS. Kot pravi, si prebivalci v KPS želijo veliko aktivnosti. “V javnem zavodu bi želeli vzpostaviti prostovoljno naravovarstveno službo. Izpiti za naravovarstvenike so resda v domeni ministrstva za okolje in prostor. Kljub temu bi radi za domačine izvedli izobraževanje o tem, kaj je v parku dovoljeno in kaj ne,” napoveduje Brina Knez.

Dobri obeti za Sečoveljske soline

Vlada se je v četrtek seznanila tudi z oceno škode na objektih vodne infrastrukture, naravnih vrednotah in kulturni dediščini na območju krajinskih parkov Sečoveljske in Strunjanske soline po poplavi zaradi visokega plimovanja morja 1. decembra lani. Ocenjena vrednost škode je nekaj več kot 3,3 milijona evra.

Škodo na objektih je sredi maja overila državna komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah. Ocenjena neposredna škoda presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna v letu 2009 (2,634.799,62 evra). Sklep vlade posledice visoke plime opredeljuje kot naravno nesrečo. “To pomeni, da je treba pripraviti program odprave posledic te nesreče, v katerem bodo opredeljene naloge za postopno sanacijo nastale škode, država pa bo zagotovila tudi ustrezna sredstva,” je pojasnil Andrej Sovinc, vodja KPSS.

Del v parku se bodo lahko lotili po tem, ko bo vlada potrdila sanacijski program in bo odobrila denar. “Upamo, da bo po sanaciji vsakodnevni strah pred preplavitvijo, uničevanjem kulturne dediščine, škode na habitatih, živalskih in rastlinskih vrstah ter na infrastrukturi, s katero se ohranja stoletna tradicija pridelave soli v Sečoveljskih in Strunjanskih solinah, postal le še neprijeten spomin,” se nadeja Sovinc. Če bo šlo vse po načrtih, naj bi se že prihodnji teden sestala skupina za pripravo sanacijskega programa, ki je že pripravila osnutek.

 

NIVES KREBELJ
Vir: Primorske novice, 13. junij 2009