Preglej vse novice

Z ribiči ponovno v projekt varovanja morja

17. Mar 2017

Z mesecem marcem 2017, smo pričeli z aktivnostmi pridobljenega projekta za upravljanje ribolova v morskih zavarovanih območjih z akronimom FishMPABlue2, na programski osi varovanje in promocija mediteranskih naravnih in kulturnih virov s specifičnim ciljem, da se ohrani biotsko raznovrstnost in naravne ekosisteme skozi krepitev upravljanja in povezovanja zavarovanih območij.

Projekt je nadaljevanje uspešno zaključenega projekta trajnostnega upravljanja priobalnega ribolova v Krajinskem parku Strunjan v okviru sodelovanja z organizacijo MedPAN. Postal je primer dobre prakse, kjer je prav vloga ribičev bistvena za trajnostno upravljanje morskega zavarovanega območja.

Vodilni partner je italijanska zveza parkov in naravnih rezervatov – Federparks. Projektnih partnerjev je 14, in sicer iz Italije, Francije, Hrvaške, Španije in Slovenije.

Poglavitna naloga našega zavoda je izvedba pilotnega projekta v morskem delu Krajinskega parka Strunjan. Izvajala se bosta monitoring ulova in prilova, kot tudi podvodni cenzus rib, za pripravo smernic za boljše upravljanje priobalnega ribolova v Krajnskem parku Strunjan.

Projekt traja 3 leta, pri čemer lahko Javni zavod Krajinski park Strunjan koristi sredstva v višini 50.000 EUR, del sredstev pa bo namenjenih neposredno poklicnim ribičem, ki bodo sodelovali pri upravljanju zavarovanega območja.