Preglej vse novice

Zaključek sanacije morskih nasipov v Strunjanskih solinah

08. Jul 2021

V letošnjem letu je Javni zavod Krajinski park Strunjan preko Sklada za podnebne spremembe pridobil sredstva za dokončanje obnove visokomorskih nasipov, ki ločujejo soline od morja. S tem se bo zaključila desetletje trajajoča sanacija dotrajanih visokovodnih in visokomorskih nasipov okoli Strunjanskih solin in zagotovila njihovo poplavno varnost.

Strunjanske soline večji del leta, ko solinarji ne pobirajo soli, res ustvarjajo lažen vtis opuščenosti, pa je to daleč od resnice. Od čelnega nasipa, po katerem poteka priljubljena sprehajalna pot, pa vse do avtobusne postaje v Strunjanu, so soline v uporabi in delujoče. Kljub marljivim rokam solinarjev, ki skrbijo za vzdrževanje solinarskih polj, kroženje morske vode in pripravo slanice ter nazadnje za pobiranje soli poleti, so bile soline v zadnjih letih podvržene številnim vdorom morske vode. Konec leta 2008 je soline prvič obilno poplavilo zaradi dotrajanosti nasipov ob bregovih rečice Roja in s tem poškodovalo, kar je bil povod za pričetek sanacije visokovodnih in čelnih nasipov, ki se tako odvija postopoma od leta 2009 dalje. Najprej se je saniralo nasipe ob vodotoku Roja, ki prečka soline. Nadaljevalo se je s sanacijo čelnega nasipa pred odprtim morjem, letos pa se bo cikel sanacij sklenil z zaključkom obnove še 183 metrov kamnitega zidu med solinami in pretočno laguno Stjuža.

Doslej je bilo zaradi dotrajanosti nasipov delo na Strunjanskih solinah oteženo, ker je morska voda redčila slanico v času pridobivalne sezone. Številne poplave so uničevale bazene, nasipe in kanale. Novembra 2019 je bil v poplavi prizadet tudi Center za obiskovalce Krajinskega parka Strunjan. Poleg varovanja tradicije in kulturne dediščine območja pa se z ukrepi poplavne varnosti solin vzdržuje primerne življenjske pogoje tudi za redke slanoljubne rastline – halofite in ptice, ki na solinah gnezdijo, se prehranjujejo ali samo ustavijo na počitku.  Z zvišanjem in sanacijo nasipa bodo soline, kot eno redkih slanih mokrišč v Sloveniji, zaščitene pred poplavami in vdori morske vode, prav tako pa se bo lahko sol še naprej pridelovala po 700 let starem postopku.