Preglej vse novice

Zamenjava dotrajanih količkov

15. Maj 2018

V letu 2014 je Javni zavod Krajinski park Strunjan uredil tradicionalna privezna mesta v pretočnem kanalu lague Stjuža in potoku Roja.

Na lesenih količkih, ki razmejujejo privezna mesta, smo v letu 2017 začeli opažati poškodbe zaradi školjke Ladijske svedrovke (Teredo navalis). Zaradi vrtanja školjke v les so količki začeli pokati.

Kole se bo tako v pretočnem kanalu lagune, kot tudi v vodotoku Roja, nadomestilo s trajnejšimi.