Preglej vse novice

Znanstvena monografija o ekološkem kmetijstvu

16. Apr 2012

Avtor Dane Podmenik je izdal znanstveno monografijo z naslovom

Trendi in perspektive ekološkega kmetijstva s poudarkom na Sloveniji in Slovenski Istri“.

Na 285 straneh avtor predstavi različne vidike ekološkega kmetijstva, od razlik s konvencionalnim kmetijstvom, vplivov na okolje, trajnostnih dimenzij, zakonodaje in finančnih podpor na ravni EU, motivov za prevzem praks ekološkega kmetovanja, pregleda razvoja in stanja ekološkega kmetijstva ter trga ekoloških živil v Evropi. Podrobneje opiše razvoj , zakonodajo, finančne podpore, značilnosti in problematiko ekološkega kmetijstva ter trga ekoloških živil v Sloveniji, predstavi postopke kontrole in podatke o kršitvah in neskladjih na ekoloških kmetijah ter analizira prostorske razporeditve ekološkega kmetijstva na nivoju statističnih regij in občin.

Na podlagi opravljene raziskave je podrobno predstavljen tudi turizem na ekoloških kmetijah v Sloveniji s smernicami za hitrejši razvoj turizma na kmetijah. Glavni poudarek monografije  je na analizi ekološkega kmetijstva v Slovenski Istri, v zaključnem delu pa so obravnavani trendi in perspektive ekološkega kmetijstva, tako v Sloveniji, kot tudi v Slovenski Istri.

Spodaj si lahko ogledate dokument s kazalom monografije in primer enega od podpoglavij v njej.

Monografijo lahko naročite preko Zavoda Eko-Humanitatis:

ekohumanitatis(at)gmail.com

Cena monografije je 17,00 EUR (+ stroški poštnine) oz. 5,00 EUR v PDF formatu. V prosti prodaji je cena 30,00 EUR.