Kopanje

V Naravnem rezervatu Strunjan se je na najdaljšem odseku naravne obale v celotnem Tržaškem zalivu v poletnih mesecih možno kopati in uživati v morju ter ob njem. S spoštovanjem naslednjih priporočil in omejitev skrbimo, da bo tako še naprej:

  • dostop do plaže z vrha klifa je možen samo na določenih mestih. Poti so označene na zemljevidu;
  • zaradi varnosti se ne zadržujemo pod prepadnimi stenami klifa, saj se erozijski procesi odvijajo nepretrgoma in zaradi krušenje kamenja je že prišlo do neljubih dogodkov, oglejte si varna/nevarna mesta za zadrževanje pod klifom;
  • na obali ne netimo ognja, saj že ena iskrica, sploh v sušnih poletnih mesecih lahko povzroči neizmerno škodo;
  • obiskovalce na plovilih še naprošamo, da se zaradi varnosti kopalcev in ohranjanja življa na morskem dnu sidrajo čim dlje od obale;
  • da si narava lahko oddahne, se ponoči umaknemo iz rezervata.

Ohranjanje naravne obale in naravnih procesov ob njej očitno dobro vpliva tudi na stanje voda v parku, o čemer se lahko prepričate z aplikacijo Agencije RS za okolje, Urada za hidrologijo in stanje okolja – Kakovost kopalnih voda.

Sicer pa je na območju parka pri Hotelu Talaso (Krka) tudi urejena plaža, ki se lahko pohvali z vsakoletno pridobitvijo modre zastave. Ta mednarodno priznani znak se podeljuje trajnostno upravljanim kopališčem in marinam, ki izpolnjujejo stroge kriterije na področjih kakovosti vode, varnosti in storitev, predvsem pa okoljske ozaveščenosti in informiranja.

Potem ko se boste naužili kopanja, vas vabimo, da obisk na morju izkoristite tudi za spoznavanje narave. V rezervatu Strunjan se vam ta razkriva v vsej svoji pestrosti.

icon
icon
icon