Plovba

V slovenskem morju velja splošno pravilo plutja skladno s Pomorskim zakonikom (Uradni list RS, št. 62/16). Ladje morajo pri plovbi v obalnem morju pluti oddaljene od obale najmanj 300 metrov, čolni, ki glisirajo, 250 metrov, ostala plovila, razen čolnov na vesla, pa 200 metrov. Plovba z vodnim skuterjem je dovoljena v morskem pasu od 250 do 2000 metrov od obale. S čolni na vesla, kajaki, kanuji in jadralnimi deskami se lahko pluje do 1.000 metrov od obale.

Do obale lahko priplujete le z zmanjšano hitrostjo, v pravokotni smeri na obalo. Pri tem bodite pozorni, saj je kopanje na naravnih plažah dovoljeno v 150 metrov širokem pasu ob obali. Na območjih, kjer so označena morska kopališča, morajo plovila pluti in sidrati najmanj 50 metrov od zunanjega roba kopališča.

Območje potapljanja mora biti na območjih, kjer je plovba dovoljena, vidno označeno v skladu s predpisi o potapljanju. Plovila morajo pluti v oddaljenosti najmanj 100 m od označbe.

Skladno z Uredbo Krajinskega parka Strunjan, je plovba dovoljena v širšem delu morskega naravnega rezervata Strunjan. Glejte sliko, kjer je območje označeno s črko »B«.

Naprošamo vas, da predvsem v poletnih mesecih, zaradi številnih kopalcev, ne sidrate plovil preblizu obale. Pri dvigovanju sidra pa najprej do sidra priplujte in ga nato dvignite. S tem boste povzročili manj škode na morskem dnu.

V osrednjem delu morskega rezervata (Zaliv Svetega križa oz. Mesečev zaliv in območje Ronka) pa plovba in sidranje nista dovoljena. Osrednji del označujeta dve rumeni boji v razmiku dolžine približno 1300 metrov. Glejte sliko, kjer je območje označeno s črko »A«.

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo lahko zaradi varnosti plovbe in varstva kopalcev označi območja, kjer je plovba ali sidranje prepovedano.

icon
icon
icon