Uporaba brezpilotnega letala – drona

Na območju naravnega rezervata je dovoljena uporaba brezpilotnega letala (drona) le v primeru predhodnega obvestila javnemu zavodu, ki mora biti poslano najmanj 24 ur pred načrtovano uporabo in mora vsebovati podatke o namenu, času, lokaciji in trajanju uporabe. Javni zavod določi pogoje uporabe in glede na podane informacije lahko odloči, da se uporaba drona opravi v spremstvu naravovarstvenega nadzornika, kar se zaračuna izvajalcu snemanja po ceniku.

Pred snemanjem je treba pridobiti dovoljenje Javnega zavoda Krajinski park Strunjan, ki določi pogoje za izvedbo vsakokratne aktivnosti, ter vplačati strošek naravovarstvenega nadzora po ceniku.