Uporaba brezpilotnega letala – drona

Na območju naravnega rezervata je dovoljena uporaba brezpilotnega letala (drona) le v primeru predhodnega obvestila javnemu zavodu, ki mora biti poslano najmanj 24 ur pred načrtovano uporabo in mora vsebovati podatke o namenu, času, lokaciji in trajanju uporabe. Javni zavod določi pogoje uporabe in glede na podane informacije lahko odloči, da se uporaba drona opravi v spremstvu naravovarstvenega nadzornika, kar se zaračuna izvajalcu snemanja po ceniku.