Preglej vse novice

Morska zavarovana območja na Internautici 2024

27. Maj 2024

Mednarodna navtična razstava

Od 16. do 19. maja se je odvijala 26. mednarodna navtična razstava in največji dogodek za morjeplovce pri nas – INTERNAUTICA v Marini Portorož. Na sejmu smo slovenska morska zavarovana območja, Krajinski park Strunjan in Krajinski park Debeli rtič, v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave pripravili in predstavili nabor informacij o koristih in pomenu zdravih morskih ekosistemov, novostih glede širitve Krajinskega parka Strunjan in Naravnega spomenika Rta Madona v Piranu ter potrebni pazljivosti ob obisku pod krušljivimi klifi. Z nami je bila tudi Uprava RS za pomorstvo!

Projekt AMPlify30 predstavljen morjeplovcem

Skupna predstavitev na sejmu je bila priložnost za širitev informacij o aktualnem projektu AMPlify30, ki se financira v okviru Small Projects MedPAN (ang. Mediterranean network of Marine Protected Areas), katerega cilj je pospešitev izvedbe širitev morskih zavarovanih območji na morju, kot tudi predloge ustreznejših razvojnih in varstvenih usmeritev za razširjeni morski zavarovani območji Krajinski park Strunjan in Naravni spomenik Rt Madona. Dobro upravljana morska zavarovana območja so eno izmed najbolj učinkovitih orodij za ohranjanje morskih ekosistemov. Kljub številnim ekosistemskim, ekonomskim in socialnim storitvam, ki jih MZO podpirajo, je zavarovanih območij v Sredozemlju premalo (leta 2020 je bilo zavarovanega le 8,33% Sredozemskega morja), posebej če upoštevamo globalno in regionalno sprejet »cilj 30×30«, ki narekuje zavarovanje vsaj 30 odstotkov Sredozemskega morja do leta 2030. Drugi pomemben cilj pa je povečanje števila in obsega območij s strožjim varstvenim režimom na morju. Ta naj bi do leta 2030 predstavljala 10 odstotkov Sredozemskega morja. Območja s strožjim varstvenim režimom imajo izjemen pomen, saj le-ta ključno prispevajo k ohranjanju morske biotske raznolikosti in ob tem tudi učinkovito podpirajo številne ekosistemske, socialne in ekonomske storitve, neobhodne za dobrobit človeka.

Varovanje narave in varnosti obiskovalcev  z roko v roki

Pogosto je upravljanje z morskimi zavarovanimi območji neposredno povezano z vidiki zagotavljanja varnosti obiskovalcev teh območji. Izpostavili smo povečano krušljivost klifa in nevarnost zadrževanja pod njim na eni najbolj priljubljenih plaž v zavarovanem območju. Zaradi obilnih padavin in podnebnih sprememb je nevarnosti padanja kamenja vse večja. Pred leti je nesreča plovila s kopalcem botrovala uvedbi označevanja kopalnih voda z bojicami. Primarni namen označevanja je sicer jasno ločevanje kopalcev od plovil na morju, hkrati pa ima omejevanje območij za kopalce na morju, brez sidranja in plovbe, pozitiven vpliv na morsko dno. Tudi plovba preblizu obale postaja iz leta v leto bolj pogosta. Poleg težav z varnostjo, so negativni vplivi takšne plovbe in sidranja blizu obale vidiki, ki jih naslavljamo s predvidenimi širitvami morskih zavarovanih območji. Plovba preblizu obale je problematična tako z vidika varnosti ljudi kot z vidika varovanja habitatov in organizmov, ki so podvrženi negativnim vplivom podvodnega hrupa.