Preglej vse novice

Obnova kažete v Krajinskem parku Strunjan

09. Nov 2023

Obnovljena suhozidna hiška “kažeta”

V sklopu projekta POSEIDONE, smo v oktobru 2023 obnovili staro kamnito hišo ali kažeto. Kot nekoč, je bila zgrajena v suhozidni tehniki, kar pomeni, da med samimi kamni ni veziva, kot je malta. Takšne zgradbe so značilne za podeželje Istre, včasih v njih so kmetje shranjevali poljedelsko orodje in pridelke, pastirji pa so se v njih zatekali pred neurji ali poletno pripeko. Zaradi opuščanja kmetijstva in odseljevanja prebivalstva s podeželja po drugi svetovni vojni je danes večina takih konstrukcij v opuščenem stanju. Z obnovitvijo kažete smo želeli prispevati k ohranjanju kulturne in naravne dediščine Slovenske Istre. Poleg kulturnega pomena, takšne kamnite hiše, skupaj z ostalimi suhozidnimi objekti in njihovo okolico, prispevajo k povečanju biotske raznovrstnosti kmetijske krajine. Predstavljajo namreč pomemben življenjski prostor številnim živalskim in rastlinskim vrstam. Zato lahko take suhozidne elemente obravnavamo kot pomembno zeleno infrastrukturo v kmetijski krajini.

Obnovljena kažeta se nahaja ob poti z Belvederja do Belih skal. Verjetno je bila v 50-ih letih prejšnjega stoletja še v uporabi in lepo vzdrževana. Septembra 2023, ko se je pričela obnova, pa so tam stali le porušeni zidovi, preraščeni z vegetacijo. Pod vodstvom zavoda Suhi zid je tako rekoč čez noč dobila svojo nekdanjo podobo. Obnova je trajala dober mesec, vključevala je odstranjevanje rastlinja in preperelih kamnov, dovoz materiala in veliko trdega dela. Tako kot prvotna, je tudi nova kažeta zgrajena iz peščenjaka, ki ga je na obalnem delu Slovenske Istre na pretek, zaradi česar so suhozidne stavbe na tem območju po večini zgrajene iz te kamnine. V procesu obnove je kažeta dobila nova okna in vrata, streha pa je bila tako kot nekoč zopet pokrita s korci. Proces obnove lahko vidite s spodnjih slik, obiskovalci parka pa si jo lahko ogledajo tudi v živo.

Vljudno vabljeni!

Obnovo kažete je sofinancirala Evropska Unija preko projekta POSEIDONE, ki je del progama Interreg Italia-Slovenija. Cilj projekta je izvajanje skupnih ukrepov projektnih partnerjev za blažitev podnebnih sprememb na področju zavarovanih območij, izboljšanje in vzpostavitev biotske raznovrstnosti, zelene in modre infrastrukture ter ozaveščanje za boljše upravljanje z odpadki. Več o projektu si lahko preberete na spletni povezavi:

https://www.ita-slo.eu/sl/poseidone

Stanje pred začetkom del.

Dela v fazi obnovitve suhih zidov.

Dela so bila zaključena v manj kot mesecu dni.