Majhna, še manjša, mikroplastika

Čeprav jo imenujemo mikro, jo lahko še vedno lahko vidimo s prostim očesom. V kategorijo mikroplastike spadajo drobni delci plastike, ki so manjši od 5 mm.

Mikroplastika so majhni plastični delci, ki so manjši od 5 mm. Glede na nastanek  jih delimo na dve glavni kategoriji:

  • primarna mikroplastika so delci, ki pridejo v okolje neposredno; nekateri kozmetični izdelki vsebujejo granule mikroplastike. Določena mikroplastika nastane ob obrabi večjih predmetov, npr. pnevmatik med vožnjo ali sintetičnega tekstila med pranjem,
  • sekundarna mikroplastika nastane z razpadanjem večjih kosov na manjše zaradi okoljskih vplivov.

Odpadki iz plastičnih materialov so odporni na biološke ali kemične procese razpadanja, vendar lahko zaradi fizikalnih dejavnikov razpadejo oz. fragmetirajo v manjše delce, t.i. mikroplastiko.