Preglej vse novice

Namera o ustanovitvi služnosti za ureditev ribiškega pristanišča

28. Avg 2014

Javni zavod Krajinski park Strunjan, ki upravlja s parcelama št. 3061/1 in 3062/1 obe k.o. Portorož, namerava v korist Občine Piran ustanoviti služnost za izvedbo, vzdrževanje in upravljanje komunalnih vodov za potrebe ureditve ribiškega pristanišča v Strunjanu.

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v zvezi z 31. členom Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je upravljavec o nameravani ustanovitvi služnosti dolžan svojo namero objaviti vsaj 15 dni pred sklenitvijo neposredne pogodbe o ustanovitvu služnosti.