Preglej vse novice

Pilotna projekta “POSVOJI OBALO” in “SUPer GOSTINCI” v Krajinskem parku Strunjan

16. Jun 2020

Konkretne aktivnosti usmerjene v ravnanje z morskimi odpadki.

Preprečevanje in zmanjševanje morskih odpadkov predstavlja osrčje projekta  Interreg Med Plastic Busters MPAs project, ki nudi konkretne rešitve za preprečevanje in ublažitev vpliva morskih odpadkov v obliki ukrepov v desetih zaščitenih morskih območij Sredozemlja.

V sklopu projekta »Piloting marine litter Prevention and Mitigation Measures in Mediterranean Marine Protected Areas«, katerega podpira organizacija MIO-ECSDE iz Grčije, v sklopu Interreg MED projekta »Plastic Busters« in ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, potekata pilotna projekta:

“POSVOJI OBALO” in “SUPer GOSTINCI”.

Obe aktivnosti sta usmerjeni v prizadevanje sredozemskih obalnih držav proti onesnaževanju z morskimi odpadki. Projekt vodimo v Javnem zavodu Krajinski park Strunjan, v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in zavodom TRI-NITI.

“POSVOJI OBALO”

Akcija »Posvoji obalo« (ang. »Adopt a beach«) je namenjena zainteresiranim skupinam ter predvsem izobraževalnim ustanovam (šolam). Namen akcije je ozaveščanje najmlajših o problemu morskih odpadkov s predavanji ter redno čiščenje in zbiranje podatkov o morskih odpadkih »posvojenega« koščka obale. Zbrani podatki se bodo posredovali tudi pristojnim državnim organom, npr. Ministrstvu za okolje in prostor in Inštitutu za vode RS. Ukrep je del akcijskega načrta za preprečevanje in ublažitev pojavnosti morskih odpadkov, ki so bili pripravljeni v okviru projekta “Act4litter” (Interreg MED) za specifična MZO.

Javni zavod Krajinski park Strunjan nudi uporabnikom pripomočke in uporabne informacije ter strokovno podporo pri izvajanju čistilnih akcij.  Vsi, ki bi si želeli posvojiti obalo, najdete informacije na internetni strani KPS Posvoji obalo ali pokličite na 08 20 51 880.

CIGARETNI OGORKI – najbolj pogost odpadek

V sklopu čistilne akcije Čista obala se na prvem mestu med odpadki vsako leto “znajdejo” cigaretni ogorki. Na lanski akciji je bilo v le dveh urah pobranih 20.509 cigaretnih ogorkov in prav ti so sedaj razstavljeni na plaži v Krajinskem parku Strunjan.

Namen razstavljenih ogorkov je razširiti zavest, da le tej ne sodijo v naravo in da za razgradnjo potrebujejo več let. Zaradi škodljivih kemikalij so nevarni za okolje, živali in tudi za ljudi. Tudi zato so kot opomnik postavljeni še novi koši za cigaretne ogorke. Pred nami je kopalna sezona in pomembno je, da obiskovalci parka odgovorno ravnajo z vsemi svojimi odpadki.

 

“SUPer GOSTINCI”

Aktivnost SUPer GOSTINCI naslavlja uporabo plastike za enkratno uporabo v podjetjih z gostinsko dejavnostjo in je že pričela 5. junija v sklopu Okoljskega Dneva Gospodarstva z delavnico “SUPer GOSTINCI: Kako zmanjšati uporabo plastike za enkratno uporabo v gostinskih dejavnostih”.  Z julijem 2021 bo v Sloveniji, in tudi drugod po Evropi, prepovedana uporaba določenih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, uporabo drugih pa bo potrebno zmanjševati (SUP Direktiva). Kratica SUP pomeni v originalu “Single-Use Plastic”, torej plastiko za enkratno uporabo.

V sklopu projekta, gostinci v sodelovanju z Gospodarsko Zbornico Slovenije, sklenejo prostovoljno zavezo za doseganje ciljev SUP Direktive že v letošnji sezoni. Podjetjem bodo strokovnjaki Službe za varstvo okolja pri GZS pomagali pri razumevanju SUP Direktive ter jim svetovali na kakšen način naj se lotijo tega izziva. Tudi ta ukrep je opredeljen kot prednostna akcija v okviru “Act4Litter” (Interreg MED) akcijskega načrta za morske odpadke v Krajinskem parku Strunjan, tudi zato ker velik delež vseh odpadkov predstavlja prav plastika za enkratno uporabo.

Koliko in kateri odpadki bodo zasedali prvih deset mest najpogostejših odpadkov po poletni sezoni, pa bo pokazala čistilna akcija Čista obala 2020, ki se bo odvila  v soboto, 19. septembra. Lepi vabljeni.

Vabimo vse, da “posvojite” košček obale in da odgovorno zmanjšate količino plastičnih odpadkov.

Več informacij najdete tudi na https://parkstrunjan.si/posvoji-obalo/

Plastic Busters MPAs je projekt, financiran v sklopu programa Interreg Med. Njegov cilj je vzdrževati biotsko raznovrstnost in ohranjati naravne ekosisteme v pelagičnih in obalnih zaščitenih morskih območjih s konsolidiranim prizadevanjem sredozemskih obalnih držav proti onesnaževanju z morskimi odpadki. Projekt vključuje dejanja, povezana s celotnim ciklom ravnanja z morskimi odpadki, od spremljanja in presoje do preprečevanja in zmanjševanja. Poleg tega predvideva tudi ukrepe za krepitev mreženja med obalnimi in pelagičnimi zaščitenimi morskimi območji Sredozemlja.